Pokaż

Kanał usługi Azure Stack

Microsoft Azure Stack to nowy hybrydowy produkt platformy w chmurze, który umożliwia organizacji dostarczanie usług platformy Azure z własnego centrum danych w celu uzyskania większej ilości informacji. Uzyskaj możliwości usług w chmurze, ale zachowaj kontrolę nad centrum danych w celu zapewnienia p...