Odcinek

Większe wykorzystanie klastrów usługi Azure HDInsight przy użyciu skalowania automatycznego

Czy chcesz uzyskać większą kontrolę nad kosztami obsługi rosnących klastrów usługi Azure HDInsight? Czy interesuje Cię wyższe wykorzystanie klastrów usługi Azure HDInsight? Jeśli tak, na pewno warto obejrzeć ten film wideo, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji automatycznego skalowania usługi Azure HDInsight, aby ułatwić osiągnięcie wyższej wydajności kosztowej.

Więcej informacji można znaleźć pod następującymi linkami:
— Zwiększyć wykorzystanie klastrów usługi Azure HDInsight za pomocą skalowania automatycznego: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/drive-higher-utilization-of-azure-hdinsight-clusters-with-autoscale/?WT.mc_id=dataexposed-c9-niner
— Automatyczne skalowanie klastrów usługi Azure HDInsight: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/hdinsight/hdinsight-autoscale-clusters?WT.mc_id=dataexposed-c9-niner

[00:33] Wprowadzenie
[01:00] Wyzwanie klienta
[01:55] Klastry statyczne
[03:40] Rozwiązanie to HDInsightAutoscale
[06:00] Pokaz wdrożenia
[09:05] Pokaz skalowania ze zrównoważonym obciążeniem
[10:00] Pokaz zaplanowanego skalowania
[11:20] Sprawdzanie poprawności rozmiaru klastra