Odcinek

Defrag Tools #176 — CMD i Menu kontekstowe programu PowerShell

W tym odcinku Defrag Tools Andrew Richards i Chad Beeder zagłębiają się w sposób, w jaki powłoka używa rejestru do zapewnienia zachowania Right-Click folderu (Eksplorator plików).

Do menu kontekstowego Katalogu dodajemy pod menu kontekstowe, co umożliwia otwarcie wiersza polecenia lub wiersza polecenia programu PowerShell w bieżącym folderze z podwyższonym poziomem uprawnień i niez podwyższonym poziomem uprawnień.

Utworzony plik rejestru jest udostępniany na blogu Andrew w witrynie MSDN (Gdzie w interfejsie API jest Andrew Richards?) i narzędzia Defrag Tools OneDrive.

Zasoby:
Ulepszenie środowiska menu kontekstowego "Otwórz wiersz polecenia tutaj" (blog Andrew w witrynie MSDN)
Tworzenie programów obsługi menu skrótów (MSDN)