Odcinek

Migracje serwerów na dużą skalę na platformę Azure przy użyciu usług Azure Migrate i PowerShell

Nowy moduł Microsoft Azure Migrate programu PowerShell, teraz w publicznej wersji zapoznawczej, dodaje obsługę programu PowerShell dla metody bez agenta narzędzia migracji serwera migrowania maszyn wirtualnych VMware na platformę Azure.

Dołącz do Rahul Gupta, kierownika programu w firmie Microsoft i zobacz, jak teraz można skonfigurować replikację serwerów na platformę Azure i zarządzać nią oraz migrować je do maszyn wirtualnych platformy Azure przy użyciu poleceń cmdlet Azure PowerShell. W tym filmie wideo zobaczysz również, jak za pomocą poleceń cmdlet programu PowerShell przeprowadzić migracje w zautomatyzowany powtarzalny sposób i osiągnąć potrzebną skalę migracji i szybkość.

Kontynuuj naukę na platformie Azure w witrynie Microsoft Learn: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/

Chcesz zademonstrować swoje umiejętności dotyczące platformy Azure? Weź udział w egzaminie certyfikacyjnym firmy Microsoft: certyfikaty firmy Microsoft | Microsoft Docs

Dowiedz się więcej: Migrowanie obciążeń do usługi Azure | Microsoft Azure

Azure