Seria

Kurs: Podstawy Active Directory

Ten kurs pokazuje/przedstawia podstawy związane z rolami Active Directory w systemie Windows Server. Kurs jest przeznaczony dla poczatkujących, którzy chcą się zapoznać z Active Directory i jego rolami oraz poznać ich podstawową funkcjonalność.

Wprowadzenie do Active Directory Moduł ten zawiera omów...