Odcinek

Uruchamianie obciążeń VMware na Azure VMware Solution Ep4: wdrażanie odzyskiwania po awarii przy użyciu programu VMware Site Recovery Manager i Azure VMware Solution

Usługi VMware SRM i replikacji vSphere można używać z Azure VMware Solution na potrzeby odzyskiwania po awarii maszyn wirtualnych VMware.

Cele szkolenia

 • Opisz, jak skonfigurować rozwiązanie odzyskiwania po awarii dla lokalnego oprogramowania VMware w celu utworzenia kopii zapasowej na platformie Azure w chmurze prywatnej VMware Solution.
 • Opisz sposób konfigurowania podstawowego Azure VMware Solution w celu utworzenia kopii zapasowej pomocniczej Azure VMware Solution na potrzeby odzyskiwania po awarii w chmurze prywatnej.
 • Instalowanie i konfigurowanie usługi VMware SRM z poziomu witryny Azure VMware Solution Portal na platformie Azure.

Rozdziałów

 • 00:00 — Zapraszamy!
 • 01:25 — Wprowadzenie
 • 04:29 — Identyfikowanie wymagań wstępnych dotyczących przepływu pracy wdrożenia
 • 11:45 — Instalowanie usługi SRM w Azure VMware Solution
 • 15:04 — Instalowanie urządzenia replikacji vSphere
 • 17:07 — Konfigurowanie parowania lokacji vCenter
 • 36:11 — Test wiedzy
 • 40:01 — Wniosek

Połącz

Rozwiązanie Azure VMware