Odcinek

6 — Adwentyzowanie | platformy Azure Azure Web Apps lub WebSited

Microsoft Azure to platforma przetwarzania w chmurze i infrastruktura utworzona przez firmę Microsoft do tworzenia, wdrażania aplikacji i usług oraz zarządzania nimi za pośrednictwem sieci zarządzanych przez firmę Microsoft centrów danych.

Platforma Azure prowokuje zarówno usługi Paas, jak i IaaS oraz obsługuje wiele różnych języków programowania i narzędzi

Ta seria wideo dotyczy bezwzględnych beignners, którzy chcą eksplorować Microsoft Azure i chcą dowiedzieć się więcej o architekturze platformy Azure z usługami udostępnianymi przez nią.

1 — Wprowadzenie do platformy Azure
2 — Przetwarzanie w chmurze
3 — Azure Paas & IaaS
4 — Składniki platformy Azure
5 — Kontroler sieci szkieletowej
6 — Azure Web Apps
7 — Maszyny wirtualne platformy Azure
8 — Azure Mobile Services/ Mobile Apps
9 — usługi Azure Batch
10 — Tworzenie konta usługi Azure Storage
11 — punkty końcowe konta Storage
12 — Generowanie kluczy dostępu dla konta Storage
13 — Zarządzanie danymi na koncie usługi Azure Storage
14- Azure CDN
15— CDN dla źródła niestandardowego
16 — Zarządzanie CDN na platformie Azure
17 — Mapowanie Custom Domain na CDN
18 — Tworzenie Azure Active Directory (AD)
19 — Mapowanie Custom Domain na Azure AD
20 — Tworzenie użytkownika w Azure AD
21 — Integracja aplikacji z Azure AD
22 — Jak wybrać odpowiednie centrum danych
23 — scenariusze Microsoft Azure

Azure