Odcinek

Najważniejsze informacje o języku C#: Podstawowe informacje dotyczące dopasowywania wzorców

W tym filmie maira iCecilwill   szybko pokazują, jak  rozpocząć pracę z dopasowaniem  w języku C#. Aby dowiedzieć się więcej o innych funkcjach języka C#, przejdź do doc.microsoft.com/dotnet/csharp.

Przydatne linki