Odcinek

Domyślne parametry w języku JavaScript ES2015

W tym filmie wideo napisanym przez Johna Davida Daltona możesz dowiedzieć się więcej o parametrach domyślnych w języku JavaScript ES2015, co pozwala określić wartości domyślne parametrów, jeśli nie przekazano żadnej wartości lub niezdefiniowanej. Microsoft Edge z funkcją pozwala w pełni wykorzystać tę funkcję języka, umożliwiając pisanie bardziej wyrazistych, bardziej zwięzłych kodu. Więcej informacji o parametrach domyślnych można znaleźć na stronie https://aka.ms/DefaultParameters

Microsoft Edge
Windows