Odcinek

Azure Functions: mniej serwera i więcej kodu

W tym odcinku Dmitry jest przyłączony przez Jeremy'ego Liknessa do dyskusji na temat Azure Functions, która zapewnia zaawansowaną możliwość scalania zdarzeń i kodu w celu szybkiego wdrażania mikrousług bezpośrednio z Visual Studio lub w ramach potoku DevOps. Dzięki różnym wyzwalaczom, które wywołują kod i powiązania łączące kod z zasobami, takimi jak magazyn, kolejki i bazy danych, umożliwiają deweloperom skoncentrowanie się na tym, co jest unikatowe w kodzie bez konieczności czynienia z infrastrukturą i tworzeniem szkieletów.

Jeremy dzieli się swoim rzeczywistym doświadczeniem w tworzeniu narzędzia skracającego adres URL do funkcji i pokazuje, jak utworzyć aplikację funkcji od podstaw, debugować ją lokalnie i wdrażać w chmurze platformy Azure. Zapoznał się również z aplikacją Szczegółowe informacje i śledzeniem, telemetrią, wykrywaniem anomalii przy użyciu uczenia maszynowego i rozbudowanych raportów, które są dostarczane "poza urządzeniem".

Zasoby