Dokumentacja platformy ASP.NET teraz w witrynie docs.microsoft.com

Ten wpis został napisany przez Jeffa Sandquista, dyrektora naczelnego działu Cloud + Enterprise.

Z przyjemnością informujemy, że dokumentacja i wskazówki dotyczące platformy ASP.NET zostały przeniesione do witryny docs.microsoft.com.

ASP.NET Landing Page

Ułatwione użycie i fantastyczne funkcje

Dzięki tej zmianie dokumentacja platformy ASP.NET jest połączona z informacjami na temat platformy ASP.NET Core, języka C#, platformy Entity Framework Core, platformy Azure, programu Visual Studio, języka C++ oraz języka SQL w systemie Linux.

Witryna docs.microsoft.com udostępni spójne środowisko zestawów dokumentacji, a także obsługę następujących funkcji:

  • Materiały przekazywane przez społeczność
  • Udostępnianie w społeczności
  • Lokalizacja globalna z obsługą 45 języków
  • Dynamiczne projektowanie mobilne
  • Notatki boczne i komentarze
  • Filtrowanie spisu treści w czasie rzeczywistym

Dokumentacja platformy ASP.NET z możliwością dodawania materiałów w serwisie GitHub

Dokumenty dotyczące platformy ASP.NET Core i teraz ASP.NET są otwarte i dostępne w serwisie GitHub — można bezpośrednio dodawać materiały do dokumentów i przykładów kodu lub powiadamiać społeczność (w tym nasze zespoły w firmie Microsoft) o zagadnieniach związanych z dokumentami.

Można również sprawdzać, które projekty dotyczące dokumentów są obecnie w toku, oraz brać udział w dyskusjach dotyczących podejścia, zakresu i priorytetu.

Zapoznaj się z listami bieżących projektów i zagadnień, aby sprawdzić, które prace grup społeczności mogą Cię zainteresować:

ASP.NET Core:

.NET Core:

Będziemy kłaść ogromny nacisk na kontynuację aktualizacji zawartości i funkcji witryny docs.microsoft.com, dlatego czekaj na dalsze aktualizacje.