IDiaSymbol::get_restrictedType

Określa, czy this wskaźnik jest oflagowany jako ograniczony.

Składnia

HRESULT get_restrictedType(
   BOOL* pRetVal);

Parametry

pRetVal

[out] Wskaźnik do , BOOL który określa, czy this wskaźnik jest oflagowany jako ograniczony.

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, S_OK zwraca wartość ; w przeciwnym razie zwraca wartość lub kod S_FALSE błędu.

Zobacz też