Ostrzeżenie o zabezpieczeniach: Debuger musi wykonać niezaufaną komendę

To okno dialogowe ostrzeżenia jest wyświetlane, gdy używasz serwera źródłowego. Oznacza to, że polecenie, które debuger musi wykonać, aby uzyskać kod źródłowy, nie znajduje się na liście zaufanych poleceń dla serwera źródłowego zawartych w srcsvr.ini kodu. Jeśli jest to prawidłowe polecenie, można dodać je do srcsvr.ini pliku. W przeciwnym razie nie należy go uruchamiać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specify Symbol (.pdb) and Source Files (Określanie symboli (.pdb) i Source Files (Pliki źródłowe).

Tekst komunikatu

Debuger musi wykonać następujące niezaufane polecenie, aby uzyskać kod źródłowy z serwera źródłowego.

Jeśli plik symboli debugowania (.pdb) nie pochodzi ze znanego i zaufanego źródła, uruchomienie tego polecenia może być nieprawidłowe lub * niebezpieczne.

Czy chcesz uruchomić to polecenie?

Lista elementów UI

Pole tekstowe Polecenie z pliku .pdb do uruchomienia.

Uruchom polecenie Zezwalaj na uruchomienie polecenia.

Nie uruchamiaj zatrzymaj wykonywania polecenia i pobierania pliku z serwera źródłowego.

Zobacz też