IDebugExpressionEvaluator2::Terminate

Zatrzymuje i czyści ewaluator wyrażeń.

Składnia

HRESULT Terminate (
  void
);
int Terminate ();

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość ; w przeciwnym S_OK razie zwraca kod błędu.

Uwagi

Informuje ewaluator wyrażeń, gdy jest czyszczony.

Przykład

W poniższym przykładzie pokazano, jak zaimplementować tę metodę dla obiektu ExpressionEvaluatorPackage, który uwidacznia interfejs IDebugExpressionEvaluator2.

STDMETHODIMP ExpressionEvaluatorPackage::Terminate(void)
{
  // scan the namespaces contained and delete
  EEExtensionMethodCache **ppChild = NULL;
  m_HashExtensionMethodCache.ResetHashIterator();
  while (ppChild = m_HashExtensionMethodCache.IterateHash())
  {
    delete *ppChild;
  }
  return VBEEImplicitVariables::Terminate();
}

Zobacz też