IDebugProgramEngines2

Ten interfejs jest używany przez węzły programu do określania wszystkich możliwych aparatów debugowania (DE), które mogą debugować ten program.

Składnia

IDebugProgramEngines2 : IUnknown

Uwagi dotyczące implementacji

De lub niestandardowego dostawcy portów implementuje ten interfejs na tym samym obiekcie, który implementuje IDebugProgramNode2 do obsługi ustanawiania określonej DE do użycia dla określonego programu.

Uwagi dotyczące wywoływania

Wywołaj zapytanie QueryInterface w IDebugProgramNode2 interfejsie, aby uzyskać ten interfejs.

Metody w kolejności Vtable

W poniższej tabeli przedstawiono metody metody IDebugProgramEngines2 .

Metoda Opis
EnumPossibleEngines Wskazuje wszystkie możliwe DE, które można debugować ten program.
SetEngine Wybiera de do debugowania tego programu.

Uwagi

Po wyborze de przez użytkownika, ten wybór jest rejestrowany w węźle programu przez wywołanie SetEngine. Wybrany aparat staje się aparatem zwróconym przez polecenie GetEngineInfo.

Wymagania

Nagłówek: msdbg.h

Przestrzeń nazw: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop

Zestaw: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Zobacz też