IDebugProgramNode2::GetHostMachineName_V7

Uwaga

Przestarzałe. NIE UŻYWAJ.

Składnia

HRESULT GetHostMachineName_V7 (
   BSTR* pbstrHostMachineName
);
int GetHostMachineName_V7 (
   out string pbstrHostMachineName
);

Parametry

pbstrHostMachineName
[out] Zwraca nazwę maszyny, na której jest uruchomiony program.

Wartość zwracana

Implementacja powinna zawsze zwracać element E_NOTIMPL .

Uwagi

Ostrzeżenie

Od Visual Studio 2005 r. ta metoda nie jest już używana i powinna zawsze E_NOTIMPL zwracać .

Zobacz też