SccGetUserOption, funkcja

Ta funkcja pobiera różne opcje specyficzne dla użytkownika.

Składnia

SCCRTN SccGetUserOption(
   LPVOID pContext,
   LONG nOption,
   LPLONG lpVal
);

Parametry

Pcontext

[in] Wskaźnik kontekstu wtyczki kontroli źródła.

nOption (nOption)

[in] Opcja do pobrania (zobacz Uwagi dotyczące możliwych opcji).

lpVal

[out] Wartość skojarzona z opcją.

Wartość zwracana

Oczekuje się, że implementacja wtyczki kontroli źródła dla tej funkcji zwróci jedną z następujących wartości:

Wartość Opis
SCC_OK Opcja została pomyślnie pobrana.
SCC_E_OPNOTSUPPORTED Opcja nie jest obsługiwana.
SCC_E_NONSPECIFICERROR Wystąpił nieokreślony błąd.

Uwagi

Następujące opcje są obsługiwane przez to polecenie:

Opcja użytkownika Opis
SCC_USEROPT_CHECKOUT_LOCALVER Określa, czy użytkownik chce wyewidencjonać lokalną wersję plików. lpVal jest przypisany SCC_USEROPT_COLV_YES (użytkownik chce wyewidencjonowyć pliki lokalne) lub SCC_USEROPT_COLV_NO .

Zobacz też