/DebugExe (devenv.exe)

Otwiera określony plik wykonywalny do debugowania.

Składnia

devenv /DebugExe ExecutableFile

Argumenty

  • Plik wykonywalny

    Wymagane. Ścieżka i nazwa .exe pliku. Jeśli plik nie zostanie znaleziony lub nie istnieje, nie zostanie wyświetlone żadne ostrzeżenie ani błąd, a Visual Studio .exe się normalnie.

Uwagi

Wszystkie ciągi następujące po parametrze ExecutableFile są przekazywane do tego pliku jako argumenty.

Przykład

Poniższy przykład otwiera plik do MyApplication.exe debugowania.

devenv /debugexe MyApplication.exe

Zobacz też