Okno dialogowe Opcje: Edytor tekstu > JavaScript/TypeScript > Linting

Użyj strony Linting okna dialogowego Opcje, aby ustawić opcje analizowania kodu w Edytorze kodu. Aby uzyskać dostęp do tej strony, na pasku menu wybierz pozycję Opcje narzędzi, a następnie rozwiń pozycję Edytor tekstu > > JavaScript/TypeScript. >

ESLint Ustawienia

Te opcje umożliwiają włączenie statycznej analizy kodu JavaScript i TypeSCript oraz wybranie, które pliki są analizowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat ESLint, zobacz ESLint.org.

Lista UIElement

Opcja Opis
Włączanie funkcji ESLint Po wybraniu tej opcji Edytor kodu umożliwia statyczną analizę kodu.
Lint wszystkie pliki zawarte w projekcie, nawet zamknięte pliki Po wybraniu tej opcji zamknięte pliki są analizowane, chyba że diagnostyka jest raportowana tylko dla otwartych plików.

Globalne opcje konfiguracji programu ESLint

Ta opcja umożliwia skopiowanie lokalizacji globalnego pliku konfiguracji programu ESLint. Ponadto jeśli wcześniej zmieniono lokalizację, można zresetować plik do jego lokalizacji domyślnej.

Zobacz też