Dodawanie i usuwanie elementów projektu

Możesz dodać nowe elementy projektu do projektu, klikając prawym przyciskiem myszy węzeł Project oknie rozwiązania i przeglądając polecenie Dodaj > nowy plik:

Dodawanie nowego Project elementu

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy plik, w którym oprócz szablonów domyślnych, takich jak Puste klasy lub Puste wyliczenia, są dostępne szablony plików oparte na typie aplikacji, który tworzysz. Jeśli na przykład piszesz aplikację dla systemu iOS, możesz wybrać pozycję Storyboard, aby utworzyć nowy pusty plik Storyboard:

Dodawanie nowego pustego storyboardu w systemie iOS

Dodawanie istniejących plików

Istniejące pliki można dodać do projektu, klikając prawym przyciskiem myszy węzeł Project i wybierając polecenie Dodaj > Dodaj pliki.... Aby dodać cały folder, wybierz pozycję Dodaj > Dodaj istniejący folder.... Zostanie wyświetlona przeglądarka plików, która umożliwia wyszukanie w systemie wymaganego elementu do dodania.

Usuwanie elementów

Aby usunąć element z bieżącego projektu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń

Usuń element

Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego usuwania elementu. Wybierz jedną z opcji, aby usunąć ją z projektu:

Okno dialogowe Usuwanie elementu

  • Usuń — usuwa element z projektu i z dysku.
  • Usuń z Project — usuwa element z projektu, ale nie usunie go z dysku

Zobacz też