Samouczek: rozszerzanie istniejącej ASP.NET Core internetowej

W tych samouczkach będziesz pracować z aplikacją referencyjną eShopOnWeb. Każdy krok składa się z wideo i samouczka.

Krok 1. Wprowadzenie do aplikacji eShopOnWeb

Ten film wideo pomoże Ci rozpocząć pracę z aplikacją eShopOnWeb przy użyciu Visual Studio dla komputerów Mac.

Przewodnik krok po kroku

Krok 2. Praca z rozwiązaniem eShopOnWeb

Dowiesz się, jak pracować z rozwiązaniem eShopOnWeb w Visual Studio dla komputerów Mac.

Przewodnik krok po kroku

Krok 3. Dodawanie platformy Docker i uruchamianie jej lokalnie

Dowiesz się, jak dodawać kontenery platformy Docker do aplikacji eShopOnWeb, a także jak uruchamiać i debugować aplikację platformy Dockerized.

Przewodnik krok po kroku

Krok 4. Wdrażanie na platformie Azure App Services

Dowiesz się, jak wdrożyć aplikację eShopOnWeb na platformie Azure App Services.

Przewodnik krok po kroku

Następne kroki