Visual Studio dla komputerów Mac dla Windows użytkowników

Migrowanie z jednego systemu operacyjnego do innego może być trudne. Często istnieją subtelne różnice w aplikacjach międzyplatformowych, od interfejsu użytkownika po kategoryzację elementów menu. W tym miejscu poznasz najbardziej typowe różnice między Visual Studio dla komputerów Mac i Visual Studio dla Windows. Poznasz również kilka różnych konwencji między systemami macOS i Windows.

Skróty klawiaturowe

Jako deweloperzy wielu z Nas będzie przysyłanych do korzystania z klawiatury do zadań i nawigacji. Niektóre klawisze na klawiaturze są wspólne między komputerami Mac i Windows komputerami. Być może zastanawiasz się, że akcje klawiatury, takie jak kopiowanie i wklejanie, używają tych samych kombinacji klawiszy. Nie zawsze tak jest. Na szczęście można zmienić powiązania kluczy w Visual Studio dla komputerów Mac, aby ściśle dopasować te powiązania Visual Studio w Windows.

Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio dla komputerów Mac zostanie otwarte okno wyboru skrótów klawiaturowych:  Okno powiązań klawiszy

Jeśli chcesz później zmienić powiązania kluczy, możesz znaleźć ustawienie w preferencjach:  Preferencje powiązań kluczy

Należy pamiętać, że system macOS używa różnych skrótów dla całego systemu do Windows. Zmiana preferencji powiązania klawiszy umożliwi używanie znanych skrótów Windows w Visual Studio dla komputerów Mac. Jednak w innych obszarach systemu macOS należy zapoznać się ze skrótami systemu macOS.

Klucz modyfikatora polecenia systemu macOS (⌘) może często zastąpić klucz kontrolny w Windows. Oto kilka przykładów i inne często używane skróty:

Zadanie Windows Skrótów Skrót dla systemu macOS
Kopiuj Ctrl + C ⌘ + C
Wklej Ctrl + V ⌘ + V
Wytnij Ctrl + X ⌘ + X
Cofnij Ctrl + Z ⌘ + Z
Ponów Ctrl + Shift + Z ⌘ + Shift + Z
Usuwanie prawego kursora Delete fn + Backspace
Usuwanie wyrazu Ctrl + Delete fn + ⌥ + Backspace

Porada

Pełną listę skrótów systemu macOS można znaleźć w witrynie internetowej pomocy technicznej firmy Apple.

Menu w systemie macOS są zorganizowane inaczej niż menu w Windows. Visual Studio dla komputerów Mac nie jest wyjątkiem. Niektóre z najpopularniejszych opcji menu można znaleźć tutaj:

Zadanie Visual Studio (Windows) Visual Studio dla komputerów Mac
Preferencje (opcje) Opcje > narzędzi... Visual Studio > preferencje...
Rozszerzenia Rozszerzenia i > zarządzaj rozszerzeniami Visual Studio > rozszerzenia...
Układy Okno > zastosuj układ okna > [Wybierz układ] Wyświetlanie > układu > [Wybierz układ]
Aktualizacje Pomoc > sprawdzanie aktualizacji Visual Studio > Sprawdź aktualizacje...
Menedżer pakietów NuGet Narzędzia > NuGet Menedżer pakietów > zarządzanie NuGet pakietów lub rozwiązań... Project > zarządzaj NuGet pakietów...
Znajdowanie narzędzi Edytuj > znajdź i zamień > [Wybierz narzędzie] Wyszukiwanie > [Wybierz narzędzie]
Informacje o programie Visual Studio Pomoc > informacje Microsoft Visual Studio Visual Studio > informacje Visual Studio

Uwaga

Omówienie najpopularniejszych funkcji środowiska IDE można znaleźć Visual Studio dla komputerów Mac przewodniku po środowiskach IDE