MSB3971: Nie znaleziono zestawów odwoływać dla "name"

Pełny błąd to:

The reference assemblies for 'framework-version' were not found. You might be using an older .NET SDK to target .NET 5.0 or higher. Update Visual Studio and/or your .NET SDK.

Ten błąd występuje podczas budowania dla platformy .NET 5 lub nowszej, ale używasz starszej wersji zestawu .NET SDK. Ten problem można zwykle rozwiązać, uaktualniając narzędzia kompilacji do nowszej wersji.