Dodawanie nowych subskrypcji Visual Studio subskrypcji do portalu administracyjnego subskrypcji

W przypadku zakupu nowych subskrypcji Visual Studio miesięcznych za pomocą subskrypcji platformy Azure może być konieczne dodanie ich do portalu administracyjnego subskrypcji w celu przypisania ich do użytkowników.

Jak mogę czy muszę dodać subskrypcje?

Kroki dodawania subskrypcji miesięcznych zależą od tego, jakie subskrypcje już ma Twoja organizacja i czy jesteś nowym administratorem.

 • Jeśli jesteś nowym administratorem, po pierwszym zalogowaniu się do portalu administracyjnego subskrypcji sprawdzimy subskrypcje platformy Azure, do których masz uprawnienia administratora dostępu użytkowników. Jeśli znajdziesz dla Ciebie miesięczne subskrypcje, dodamy je automatycznie.
 • Jeśli wcześniej dodano lub administrowano subskrypcjami miesięcznymi, za każdym razem, gdy się logujesz, sprawdzamy, czy są nowe subskrypcje miesięczne.
 • Jeśli jesteś już administratorem subskrypcji nabytych w ramach licencjonowania zbiorowego, ale wcześniej nie dodano subskrypcji miesięcznych ani nie zarządzano nimi, musisz dodać je, korzystając z poniższych kroków.

Jak dodać subskrypcje miesięczne

 1. Zaloguj się do portalu administracyjnego subskrypcji pod https://manage.visualstudio.com
 2. Na karcie Manage subscribers (Zarządzanie subskrybentami) wybierz menu rozwijane Add agreement (Dodaj umowę)
 3. Wybierz pozycję Nowe miesięczne subskrypcje z listy rozwijanej

  Dodawanie nowych subskrypcji miesięcznych — lista rozwijana

 4. System wyszuka wszystkie subskrypcje platformy Azure, do których masz uprawnienia administratora dostępu użytkowników, i zaimportuje wszystkie subskrypcje Visual Studio zakupione w ramach tych subskrypcji platformy Azure.
 5. Jeśli nie znaleziono żadnych subskrypcji platformy Azure, w których masz uprawnienia administratora dostępu użytkowników, lub zostaną znalezione kwalifikujące się subskrypcje platformy Azure, ale nie zostaną znalezione żadne subskrypcje platformy Visual Studio, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Nie znaleziono nowych subskrypcji miesięcznych

 6. Jeśli zostaną znalezione nowe miesięczne subskrypcje, zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem

  Komunikat potwierdzenia dodanych subskrypcji

Rzeczy, o których należy pamiętać

 • Opcja dodawania nowych subskrypcji miesięcznych będzie dostępna tylko przy pierwszym zakupie. Po dodaniu subskrypcji miesięcznych będziemy sprawdzać, czy nowe subskrypcje są sprawdzane za każdym razem, gdy logujesz się do portalu.
 • Po znalezioniu nowych subskrypcji może być widać, że są one już przypisane do subskrybentów. Wynika to z tego, że inni administratorzy z dostępem do subskrypcji platformy Azure mają już przypisane nowe subskrypcje Visual Studio do użytkowników. Po dodaniu ich do portalu możesz administrować tymi subskrypcjami.

Zasoby pomocy technicznej

Następne kroki

Teraz, po dodaniu subskrypcji, możesz przypisać je do użytkowników. Można to zrobić na kilka sposobów:

Zobacz też