Oferta Tworzenie i testowanie dla umowy Enterprise Agreement platformy Azure

Ta oferta, która jest częścią usługi Enterprise Agreement, jest dla zespołów aktywnych subskrybentów usługi Visual Studio do uruchamiania obciążeń tworzenia i testowania na platformie Microsoft Azure, zapewniając obniżone stawki na maszynach wirtualnych usługi Windows i dostęp do obrazów wyłącznych w Galerii Azure. Ta oferta jest ograniczona jedynie do używania w celu tworzenia i testowania i nie może być używana w środowisku produkcyjnym.

Korzystanie z ofert jest procesem dwuetapowym:

 1. Oferty muszą być włączone przez administratora w EA Portal.
 2. Poszczegłoni subskrybenci muszą tworzyć subskrypcje do ich użycia.

Dostępny jest również samouczek wideo demonstrowania tego procesu.

Włączanie ofert w EA Portal

Aby włączyć oferty:

 1. Zaloguj się do witryny https://ea.azure.com/manage.
 2. Kliknij menu Konto.
 3. Znajdź konto, dla którego chcesz włączyć oferty. Jeśli masz wiele kont, możesz użyć funkcji wyszukiwania, aby szybko zlokalizować konto.
 4. Umieść wskaźnik myszy na nazwie konta.
 5. Kliknij ikonę edycji (ołówek) po prawej stronie.
 6. Kliknij pole wyboru Tworzenia i testowania.
 7. Kliknij pozycję Zapisz.

Tworzenie poszczególnych subskrypcji w ramach konta

Każdy subskrybent na koncie może utworzyć subskrypcję, korzystając z następujących kroków:

 1. Zaloguj się do witryny https://account.windowsazure.com/signup?showCatalogs=True.
 2. Wybierz ofertę Enterprise — tworzenie i testowanie.
 3. Kliknij pole wyboru, aby potwierdzić, że subskrypcja podlega Enterprise Agreement.
 4. Kliknij pozycję Kup. (Dzięki tej ofercie w rzeczywistości nie kupujesz niczego).

Zasoby

Zobacz też

Następne kroki

Dowiedz się więcej o zarządzaniu Visual Studio subskrypcji.