Kontrolery

Kontrolery są tworzone i niszczone automatycznie przez dostawców danych wejściowych. Każdy typ kontrolera ma liczbę fizycznych danych wejściowych zdefiniowanych przez typ osi , informując nas o typie danych wartości wejściowej (Digital, Single Axis, Dual Axis, Six Dof, ...) i typie danych wejściowych (Naciśnięcie przycisku, Wyzwalacz, Patyk miniatury, Wskaźnik przestrzenny, ...) opisujący źródło danych wejściowych. Fizyczne dane wejściowe są mapowane na akcje wejściowe za pośrednictwem elementu w profilu mapowania danych wejściowych kontrolera w obszarze Profil systemu danych wejściowych w składniku Mixed Reality Toolkit.

Mapowanie danych wejściowych kontrolera