Xamarin.Essentials

Xamarin.Essentials zapewnia deweloperom wieloplatformowych interfejsów API dla aplikacji mobilnych.

Systemy Android, iOS i platformy UWP oferują unikatowe interfejsy API systemu operacyjnego i platformy, do których deweloperzy mają dostęp do wszystkich w języku C# wykorzystującym platformę Xamarin. Xamarin.Essentials zapewnia jeden Międzyplatformowy interfejs API, który współpracuje z każdą Xamarin.Forms aplikacją systemu Android, iOS lub platformy UWP, do której można uzyskać dostęp z udostępnionego kodu niezależnie od sposobu tworzenia interfejsu użytkownika.

Wprowadzenie do Xamarin.Essentials

Postępuj zgodnie z przewodnikiem wprowadzenie , aby zainstalować Xamarin.Essentials pakiet NuGet w istniejących lub nowych Xamarin.Forms projektach systemu Android, iOS lub platformy UWP.

Przewodniki dotyczące funkcji

Postępuj zgodnie z przewodnikami, aby zintegrować te Xamarin.Essentials funkcje z aplikacjami:

Rozwiązywanie problemów

Znajdź pomoc, jeśli występują problemy.

Xamarin.Essentials na p&A

Zadawaj pytania dotyczące uzyskiwania dostępu do funkcji natywnych za pomocą programu Xamarin.Essentials .

Uwagi do wersji

Znajdź pełne informacje o wersji dla każdej wersji programu Xamarin.Essentials .

Dokumentacja interfejsu API

Przejrzyj dokumentację interfejsu API dla każdej funkcji programu Xamarin.Essentials .