Xamarin.Mac

Rozszerzenie Xamarin.Mac uwidacznia kompletny zestaw macOS SDK dla deweloperów platformy .NET, co pozwala pisać natywne aplikacje dla komputerów Mac w języku C#.