Creați un nou raport utilizând SQL Server Data Tools

SQL Server Data Tools este un mediu de creare a rapoartelor care vă permite să creați sau să editați rapoarte SQL Server Reporting Services în Visual Studio. Rezultatul final este un fișier .rdl de definire a rapoartelor care conține definiția de raport pe care îl puteți publica pentru a vizualiza rapoartele.

De asemenea, puteți crea rapoarte utilizând un editor de text obișnuit. Pentru a reduce efortul de a crea un raport particularizat, modificați un fișier existent .rdl care oferă cea mai mare parte a funcționalității dorite. Pentru mai multe informații despre formatul elementelor XML dintr-un fișier .rdl, consultați Referință Report Definition Language. XML raportului modificat poate fi verificat utilizând schema XML specificată. Reporting Services va verifica și definiția raportului și va respinge un raport dacă definiția este nevalidă atunci când încercați să încărcați raportul.

Notă

Dacă fișierul .rdl conține o interogare FetchXML, interogarea din RDL este validată de Extensie de elaborare a rapoartelor Microsoft Dynamics CRM 2016, care o validează pe plan intern cu schema FetchXML.

Crearea unui raport particularizat bazat pe Fetch

Pentru a crea un raport particularizat bazat pe Fetch

 1. Verificați dacă aveți o versiune acceptată de Visual Studio, SQL Server Data Tools, Extensie de elaborare a rapoartelor Microsoft Dynamics CRM 2016 și privilegiile necesare. Informații suplimentare: Mediu de scriere de rapoarte cu ajutorul SQL Server Data Tools

 2. Deschideți Visual Studio, apoi creați un proiect de server de raportare.

 3. În Exploratorul de soluții, faceți clic dreapta pe folderul Rapoarte, apoi faceți clic pe Adăugare raport nou.

 4. Faceți clic pe Următorul.

 5. Pe pagina Selectați sursa de date, faceți clic pe Sursă de date nouă, apoi specificați următoarele detalii:

  • Nume: Tastați un nume pentru sursa de date.

  • Tip: selectați Microsoft Dynamics 365 Fetch.

  • Șirul de conexiune: Specificați șirul de conexiune. Șirul de conexiune trebuie specificat în următorul format:

   ServerURL;OrganizationName;HomeRealmURL

   În acest șir de conexiune, numai ServerURL este obligatoriu. Dacă nu se specifică OrganizationName, se utilizează prima organizație la care aparține utilizatorul care execută această interogare. HomeRealmURL este URL-ul domeniului de reședință al Furnizorului de identitate utilizat de organizația dvs și este necesar atunci când organizația utilizează Federalizarea pentru gestionarea identităților. Contactați administratorul de rețea pentru a determina URL-ul domeniului de reședință.

   Faceți clic pe Acreditări pentru a specifica acreditările pentru a vă conecta la aplicații Dynamics 365 for Customer Engagementsau Dynamics 365 for Customer Engagement, apoi faceți clic pe Următorul.

 6. Pe pagina Proiectați interogarea, tastați interogarea FetchXML în caseta Interogare. Pentru a obține această interogare, aveți următoarele opțiuni:

  • Obțineți FetchXML dintr-o interogare Găsire complexă. Pentru aceasta, deschideți o aplicație Customer Engagement (on-premises), faceți clic pe Găsire complexă, creați interogarea dorită, apoi pe fila Găsire complexă, faceți clic pe Descărcați Fetch XML. Copiați FetchXML în caseta Interogare a proprietăților setului de date din Visual Studio.

  • Introduceți manual interogarea FetchXML. Următorul exemplu arată cum se creează un raport care afișează toate conturile cu 5.000 sau mai mulți salariați.

   <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false"> 
    <entity name="account"> 
     <attribute name="name" />   
     <attribute name="numberofemployees" /> 
     <attribute name="accountnumber" /> 
     <order attribute="name" descending="false" /> 
     <filter type="and"> 
      <condition attribute="numberofemployees" operator="gt" value="5000" /> 
     </filter> 
    </entity> 
   </fetch> 
   

  Faceți clic pe Următorul.

 7. Verificați câmpurile care se vor include în raport și faceți clic pe Următorul.

 8. Selectați un stil de aplicat raportului, apoi faceți clic pe Următorul.

 9. Verificați câmpurile care vor fi incluse în raport și introduceți un nume pentru raport, cum ar fi Conturi cu peste 5.000 de angajați. Faceți clic pe Terminare.

 10. Dacă doriți să vedeți cum va apărea raportul atunci când este rulat, faceți clic pe fila Previzulizare.

  Acest lucru generează un fișier .rdl cu numele specificat de raport. Puteți utiliza acest fișier pentru a publica raportul particularizat în aplicații Dynamics 365 for Customer Engagement utilizând Asistentul de raport. Informații suplimentare: Publicare rapoarte

Vedeți și

Mediu de scriere de rapoarte
Blog: Introducere în rapoartele personalizate din cloud