Faza 1 – Viziune

În prima fază a cadrului de adoptare, identificați și prioritizați scenariile, în timp ce descoperiți resursele disponibile pe măsură ce planificați implementarea. Aceasta este o etapă esențială a călătoriei, deoarece acum stabiliți obiectivele de business pentru măsurarea succesului.

Etapele cheie ale etapei Viziune sunt:

 • Formarea echipei
 • Definirea strategiei de business
 • Evaluarea nivelului de pregătire

Selectați acest link pentru a descărca o versiune PDF a ghidului de adoptare Dynamics 365.

Formarea echipei

Trebuie să alegeți persoanele care vor fi implicate în efortul de adoptare. Trecerea la acest nou mod de lucru necesită implicarea și sprijinul unor persoane diferite din toate departamentele companiei. Am identificat patru grupuri cheie care vor conecta tehnologia și rezultatele de afaceri importante pentru organizație.

Fiecare grup are un rol specific în implementare, iar implicarea lor este necesară cât mai devreme și frecvent. Această secțiune subliniază rolurile specifice jucate de acești membri ai echipei:

 • Sponsori executivi
 • Titular pentru succes
 • Adoptatori timpurii
 • Campioni

Cum asigură sponsorii executivi succesul proiectului

Sponsorii executivi trebuie:

 • Să ajute echipa de proiect să identifice și să prioritizeze nevoile principale de business.
 • Să joace un rol în comunicarea viziunii către liderii din întreaga organizație.
 • Să participe activ și să utilizeze capacitățile Dynamics 365 pentru a facilita și consolida adoptarea.
 • Să promoveze procesul de adoptare. Studiile arată că 87 % din proiectele de transformare de succes au avut o implicare vizibilă a sponsorilor executivi.

Asigurați-vă că sponsorii executivi înțeleg principiile fundamentale ABC:

 • A – Participarea activă și vizibilă.
 • B – Colaborarea strânsă cu colegii executivi.
 • C – Comunicarea directă cu angajații.

Titularii pentru succes și importanța lor

Titularii pentru succes se asigură că sunt atinse obiectivele de business, ajutând oamenii să utilizeze și să valorifice noua soluție Dynamics 365.

Titularii pentru succes trebuie:

 • Să identifice și să atragă participanții direct interesați necesari.
 • Să transpună obiectivele de business stabilite de organizație în scenarii Dynamics 365.
 • Să creeze un plan de adoptare pentru a promova utilizarea și valorificarea Dynamics 365.
 • Să se asigure că toate comunicările și cursurile de instruire sunt implementate cu succes.

Cine sunt adoptatorii timpurii?

Selectarea participanților potriviți la Programul pentru adoptatori timpurii este esențială pentru a obține informații valoroase și a promova lansarea la nivelul întregii organizații.

Această listă descrie tipurile de angajați care trebuie incluși în program:

 • Utilizatori din diferite domenii de activitate și departamente, de preferință cei care lucrează împreună la un proiect sau proces de business.
 • Persoane cu potențial de a ajunge campioni sau lideri, care vor deveni adepți de promovare în procesul de lansare la nivelul întregii organizații.
 • Utilizatorii care au de obicei probleme cu tehnologia. Este important să înțelegeți și să satisfaceți nevoile lor în timpul lansării.
 • Membrii echipei IT și ai serviciului de asistență care vor consilia utilizatorii în timpul lansării.

Important

Nu includeți directorul executiv și conducerea superioară. Chiar dacă participarea directorului executiv poate fi tentantă, neimplicarea sa în Programul pentru adoptatori timpurii oferă posibilitatea de a elimina orice probleme înainte de expunerea sa în timpul procesului de lansare.

Cine sunt campionii?

Campionii asigură convertirea și ajută la instruirea echipelor cu privire la noile modalități de lucru. Sporesc gradul de conștientizare, înțelegere și implicare în interiorul comunității.

Campionii:

 • Vor crea valul de entuziasm care accelerează adoptarea.
 • Vor construi un cerc de influență între echipe.
 • Vor pune în practică noile moduri de lucru în cadrul echipelor.
 • Vor identifica problemele de business și soluțiile posibile.
 • Vor oferi feedback echipei de proiect și sponsorilor.
 • Vor reduce sarcinile de lucru ale echipei principale de proiect prin implicare activă și continuă.

Alți membri ai echipei de luat în considerare

Numeroase persoane din organizație vor avea responsabilități importante pe parcursul lansării unei tehnologii noi. Tabelul de mai jos oferă un rezumat al acestor roluri. Am creat un model, astfel încât să puteți identifica și documenta echipa în Registrul de lucru pentru planificarea adoptării.

Obiectiv Facilitare rețea Departament
Sponsor executiv Comunicarea viziunii la nivel înalt și a valorilor Dynamics 365 către companie Conducere executivă
Titular pentru succes Se asigură că implementarea Dynamics 365 îndeplinește obiectivele de business Orice departament
Manager de program Supraveghează întregul proces de execuție și implementare a lansării Dynamics 365 IT
Campioni Facilitează promovarea Dynamics 365 și se ocupă de gestionarea obiecțiilor Departamente multiple
Lider de instruire Gestionează și comunică conținutul de instruire despre Dynamics 365 IT sau altele
Lideri de departament (participanți direct interesați) Identifică modul în care fiecare departament va utiliza Dynamics 365 și promovează implicarea Orice departament (conducere)
Specialiști IT Supraveghează toate aspectele tehnice ale procesului de implementare, inclusiv integrările IT
Lider de comunicare Supraveghează comunicatele la nivel de companie despre Dynamics 365 Comunicare corporativă, IT sau altele

Notă

Deși este recomandat să aveți toate aceste roluri acoperite pe parcursul implementării, veți constata că nu toate sunt necesare pentru inițierea soluțiilor identificate. Documentul însoțitor Detaliile rolurilor membrilor echipei de adoptare include descrierile complete.

Definirea strategiei pentru soluție

În această etapă, veți colabora cu echipa de bază pentru a rafina obiectivele, pentru a identifica obiectivele și problemele de business importante și veți începe să identificați domeniile de oportunitate pentru îmbunătățirea proceselor de lucru. Este recomandat să găzduiți un atelier pentru analizarea în detaliu a problemelor, strategiilor și obiectivelor actuale. La acest atelier trebuie să participe liderii de departamente, reprezentanții liniilor de business, IT și alți participanți direct interesați, pentru a face brainstorming despre felul în care Dynamics 365 poate fi folosit în organizație.

Luați în considerare aceste întrebări pentru a încuraja conversațiile:

 • Cum se raportează soluția la strategia, țintele și obiectivele mai largi ale organizației?
 • Cum afectează experiența și munca prestată de participanții direct interesați?
 • Cum integrează procesele globale și ciclul de viață al produselor sau al clienților?

Identificarea scenariilor

Scenariile acoperă modul în care oamenii vor utiliza Dynamics 365 pentru a soluționa problemele de business și pentru a obține rezultate de adoptare tangibile sau individuale la nivel organizațional și cultural.

De ce sunt importante scenariile?

 • Acestea permit echipelor să înțeleagă modul în care Dynamics 365 poate facilita productivitatea.
 • Au rol de introducere și validare a mesajelor de conștientizare a Dynamics 365.
 • Sprijină activitățile de conștientizare și pregătire prin punerea în context a produselor; oamenii vor ști când și cum să le folosească.

Notă

Biblioteca de conținut Dynamics 365 este o colecție de cazuri de utilizare recomandate, care prezintă idei de utilizare a produselor în manieră avantajoasă și relevantă. Accesați webinarele gratuite, e-bookurile, rapoartele de analiză și multe altele din biblioteca noastră de conținut, pentru a afla cum poate facilita Dynamics 365 optimizarea companiei. Începeți: explore.dynamics.com

Creați scenarii pentru mai multe echipe și departamente

Puteți utiliza imaginea de mai jos pentru a documenta scenariile de business pentru anumite departamente, pe care să le salvați apoi în Registrul de lucru pentru planificarea adoptării.

Creați scenarii

Definiți criteriile de succes

Campionii asigură convertirea și ajută la instruirea echipelor cu privire la noile modalități de lucru. Sporesc gradul de conștientizare, înțelegere și implicare în interiorul comunității. Campionii:

 • Vor identifica indicatorii de performanță cheie (IPC-uri) care pot fi îmbunătățiți pe baza adoptării diverselor scenarii de business.
 • Stabiliți reperele IPC și cunoștințele utilizatorilor Dynamics 365.
 • Alegeți criteriile care să vă ajute să demonstrați conducerii organizației impactul real al soluției Dynamics 365.
 • După implementare, utilizați chestionarele pentru utilizatorii finali pentru a măsura nivelul de satisfacție și progresul raportate la reperele predefinite.

Consultați exemplele de IPC din Registrul de lucru pentru planificarea adoptării.

Stabilirea reperelor IPC

Alegeți criterii care să demonstreze impactul implementării Dynamics 365 pentru fiecare măsură de succes. Ideile de mai jos și modelele de rapoarte de tip scorecard din Registrul de lucru pentru planificarea adoptării vă vor ajuta să urmăriți și să raportați eficient succesul.

Măsura de succes Metodă Exemplu de obiectiv
Vânzări încrucișate și potențiale
Capturați și partajați oportunitățile de vânzare încrucișată pentru produsele conexe cu echipele de vânzări interdepartamentale, Customer 360 cu recomandări bazate pe AI.
Vânzări cantitative Dynamics 365 Sales
 • Îmbunătățiți veniturile per client.
 • Îmbunătățiți oportunitățile de vânzări potențiale.
 • Creșteți valoarea comenzii/rata de atașare.
 • Creați clienți potențiali.
Creșteți veniturile noi de la clienții existenți de la 15 % la 20 %.
Costuri de deservire
Creșteți eficiența agenților care deservesc clienții, oferindu-le o experiență de utilizator mai productiv, folosind canale cu costuri mai mici, precum roboții și serviciile sporite de autoservire.
Servicii cantitative Dynamics 365 Customer Service
 • Folosiți canale cu costuri mai reduse.
 • Măriți gradul de soluționare de la prima încercare.
 • Reduceți timpii de soluționare.
 • Sporiți eficiența serviciilor.
60 % dintre cazurile clienților sunt soluționate cu un (primul) apel telefonic.
Creșterea capacității de producție
Creșteți randamentul de producție prin evitarea preeminentă a problemelor, vizibilitate și perspectivă sporite pentru o planificare îmbunătățită a capacităților.
Servicii cantitative Dynamics 365 Finance
 • Utilizarea crescută a unităților de producție.
 • Reduceți costurile de întrerupere a activității.
 • Optimizați planurile de producție.
 • Reacționați mai repede la problemele de producție.
 • Minimizați timpii de instalare/schimbare.
 • Optimizați capacitatea pe termen lung.
Creșteți marja brută de la 50 % la 60 %, prin creșterea randamentului instalațiilor de producție existente.

Evaluarea nivelului de pregătire

Nivelul de pregătire este dorința și disponibilitatea utilizatorilor și organizației de a trece la Dynamics 365.

De ce sunt importante scenariile aici?

 • Fiecare organizație abordează schimbarea în manieră diferită, în funcție de regiune, stilul de lucru, profilul profesional și alte elemente ale organizației.
 • Stabiliți gradul de receptivitate (sau lipsa acesteia) a utilizatorilor privind schimbarea modului de lucru și adoptarea de tehnologii noi.
 • Va trebui să creați un plan de implementare care să reflecte nivelul de pregătire al organizației.

Rezistența este normală. Anticipați și planificați din timp!

Factorii privind nivelul de pregătire

Aceștia sunt factorii cheie care vă vor ajuta să înțelegeți cât de pregătită este organizația pentru tranziția la Dynamics 365:

 • Viziune clară asupra schimbării companiei.
 • Viziune clară asupra schimbării individuale.
 • Nivelul general de schimbare necesar.
 • Alinierea la nivel executiv.

Folosiți Registrul de lucru pentru planificarea adoptării pentru a evalua organizația.

Pasul următor

Faza 2 – Înrolare

Consultați și