Predstavivosť – Vizualizujte možnosti

Pre vývojárov

Preskúmajte, čo môže vaša organizácia dosiahnuť pomocou aplikácie Dynamics 365 Sales.

Predstavivosť

Zistite, čo umožňuje aplikácia Dynamics 365 Sales

Zistite, ako môžete integrovať Dynamics 365 do existujúcich údajov, aplikácií a obchodných procesov:

Video: Dynamics 365 Essentials for IT

Video: Ako používať umelú inteligenciu v aplikácii Dynamics 365 Sales

Video: Vždy fungujúca služba so systémom Dynamics 365

Prispôsobte si Dynamics 365 pomocou služby Microsoft Power Platform

Zistite, na čo vám môže poslúžiť služba Microsoft Power Platform:

  • Dozviete sa, ako služba Power Apps uľahčuje každému vytváranie vlastných podnikových aplikácií na profesionálnej úrovni.

  • Zefektívnite opakujúce sa úlohy a bezpapierové procesy pomocou služby Power Automate.

  • Odhaľte, aké jednoduché je vytvárať správy, spolupracovať na tabuliach a spravovať analytické nástroje v celej organizácii pomocou služby Power BI.

Samostatne riadené vzdelávacie moduly

Spoznajte aplikáciu Dynamics 365 Sales vlastným tempom pomocou samostatne riadených modulov služby Microsoft Learn:

Poznámka