Rámec zavedenia pre Dynamics 365 Sales

Vitajte v centre zavedenia aplikácie Dynamics 365 Sales. Táto lokalita slúži ako centrum zdrojov. Naším cieľom je poskytnúť vám potrebné nástroje a zdroje slúžiace na ľahký prechod na používanie aplikácie Dynamics 365 Sales. Nižšie sú uvedené tri fázy, ktoré predstavujú typickú cestu k zavedeniu aplikácie Dynamics 365 Sales. Rámec zavedenia vám môže pomôcť začať niekoľkými spôsobmi, a to v závislosti od fázy, v ktorej sa momentálne nachádzate.

Predstavivosť, príprava a prehlbovanie

Predajca, člen tímu predaja Zoznámte sa s tým, čo môže vaša organizácia dosiahnuť pomocou systému Dynamics 365 Spoznajte základy používania systému Dynamics 365 Prehĺbte svoje vedomosti a preskúmajte pokročilé funkcie pomocou systému Dynamics 365
Manažér zavedenia vo firme Zoznámte sa s tým, čo môže vaša organizácia dosiahnuť pomocou systému Dynamics 365 Úspešne riaďte zavedenie systému Dynamics 365 Preskúmajte nevyužité oblasti a rozšírte využívanie systému Dynamics 365 vo svojej organizácii
Správca Zoznámte sa s tým, čo môže vaša organizácia dosiahnuť pomocou systému Dynamics 365 Úspešne implementujte a konfigurujte Dynamics 365 Preskúmajte nevyužité oblasti a získajte tak ešte vyššiu hodnotu zo systému Dynamics 365 vo svojej organizácii
Vývojár Zoznámte sa s tým, čo môže vaša organizácia dosiahnuť pomocou systému Dynamics 365 Upravte a prispôsobte Dynamics 365 svojej organizácii Prispôsobte a implementujte pokročilé funkcie pomocou systému Dynamics 365