Ako kúpiť Power BI Premium

Tento článok popisuje, ako si kúpiť kapacitu Power BI Premium pre svoju organizáciu. V tomto článku je popísaný tento scenár:

 • Použitie jednotiek P SKU pre typické produkčné scenáre. Jednotky P SKU vyžadujú mesačné alebo ročné potvrdenie a sú účtované mesačne.

Ďalšie informácie o službe Power BI Premium nájdete v časti Čo je Power BI Premium?. Aktuálne informácie o cenách a plánovaní nájdete na cenovej stránke Služby Power BI. Tvorcovia obsahu stále potrebujú licenciu služby Power BI Pro, dokonca aj keď vaša organizácia používa Power BI Premium. Uistite sa, že pre organizáciu kupujete aspoň jednu licenciu Power BI Pro. S jednotkami A SKU musia mať licencie Pro aj všetci používatelia, ktorí spotrebúvajú obsah.

Poznámka

Po uplynutí predplatného služby Premium máte neobmedzený prístup ku kapacite na 30 dní. Potom sa váš obsah vráti na zdieľanú kapacitu, kde bude naďalej prístupný. Nebudete však môcť zobraziť zostavy, ktoré sú založené na množinách údajov, ktoré sú väčšie ako 1 GB, alebo zostavám, ktoré vyžadujú Premium kapacity na vykreslenie.

Poznámka

Power BI Premium nedávno vydala novú verziu Premium s názvom Premium Gen2. Premium Gen2 simpuje riadenie Premium kapacít a znižuje režijné náklady manažmentu. Ďalšie informácie nájdete v téme Power BI Premium Generation 2.

Zakúpenie jednotiek P SKU pre typické produkčné scenáre

Môžete vytvoriť nového nájomníka s nakonfigurovanou SKU plánu Power BI Premium P1 alebo si môžete zakúpiť kapacitu služby Power BI Premium pre existujúcu organizáciu. V oboch prípadoch môžete potom pridať kapacitu, ak ju potrebujete.

Vytvorenie nového nájomníka s plánom Power BI Premium P1

Ak nemáte existujúceho nájomníka a chcete ho vytvoriť, môžete si zároveň s tým zakúpiť aj Power BI Premium. Toto prepojenie vás prevedie procesom vytvorenia nového nájomníka a umožní vám kúpiť si Power BI Premium: ponuka Power BI Premium P1. Keď vytvoríte nájomníka, automaticky budete priradení k role globálneho správcu služby Microsoft 365 pre daného nájomníka.

Po zakúpení kapacity sa dozviete, ako spravovať kapacity a priradiť pracovné priestory ku kapacite.

Nákup kapacity Power BI Premium pre existujúcu organizáciu

Ak máte existujúcu organizáciu (nájomníka) a chcete si kúpiť predplatné a licencie, musíte byť v role globálneho správcu služby Microsoft 365 alebo v role správcu fakturácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Roly správcu v službe Microsoft 365.

Ak chcete zakúpiť kapacitu Premium, postupujte podľa týchto krokov.

 1. V rámci služby Power BI vyberte Microsoft 365 výber aplikácií a potom vyberte položku Správca.

  Snímka obrazovky, na ktorú sa zobrazuje výber aplikácie Microsoft 365.

  Prípadne môžete prejsť do Centra spravovania služby Microsoft 365.

 2. Vyberte položky Fakturácia > Nákup služieb.

 3. V časti Power BI vyhľadajte ponuky Premium služby Power BI. Zobrazia sa ako zoznam možností P1 až P3, EM3 a P1 (mesačné).

 4. V požadovanej službe vyberte položku Podrobnosti, vyberte množstvo licencie a potom vyberte položku Kúpiť.

  Snímka obrazovky, ktorá zobrazuje možnosti nákupu pre napájanie B I Premium s vybratým tlačidlom Podrobnosti.

 5. Nákup dokončite pomocou zobrazených krokov.

Po dokončení nákupu sa položka zobrazí na stránke Nákup služieb ako zakúpená a aktívna.

Zakúpili ste si Power BI Premium

Po zakúpení kapacity sa dozviete, ako spravovať kapacity a priradiť pracovné priestory ku kapacite.

Nákup ďalších kapacít

Keďže už kapacitu máte, môžete si ju rozšíriť podľa rastu vašich potrieb. V rámci organizácie taktiež môžete použiť akúkoľvek kombináciu jednotiek SKU s kapacitou Premium (P1 až P3). Rôzne skladové jednotky SKU poskytujú rôzne možnosti prostriedkov.

 1. V Centrum spravovania služby Microsoft 365 vyberte položku > Fakturácia svojich produktov.

 2. Vyberte službu Premium služby Power BI, do ktorú chcete pridať kapacitu.

 3. Vyberte položku Kúpiť licencie.

 4. Zmeňte počet inštancií, ktoré chcete pre túto položku mať. Po dokončení vyberte položku Odoslať.

  Dôležité

  Výberom položky Odoslať sa z kreditnej karty zaúčtujú poplatky za súbor.

Na stránke Vaše produkty sa potom uvedie počet inštancií, ktoré máte. V rámci portálu na správu služby Power BI v časti Nastavenia kapacity dostupné virtuálne jadrá zodpovedajú práve zakúpenej kapacite.

Virtuálne jadrá dostupné pre kapacitu Power BI Premium

Zrušenie predplatného

Svoje predplatné môžete zrušiť v Centre spravovania služby Microsoft 365. Ak si chcete zrušiť predplatné Premium, postupujte takto.

 1. Prejdite na Centrum spravovania služby Microsoft 365.

 2. Vyberte položku > Fakturácia svojich produktov.

 3. V zozname vyberte produkt Premium služby Power BI.

 4. V časti Stav predplatného vyberte položku Zrušiť predplatné.

 5. Na stránke Zrušiť odber uvidíte, či musíte zaplatiť poplatok za predčasné ukončenie.

 6. Prečítajte si zobrazené informácie a ak chcete pokračovať, vyberte možnosť Zrušiť odber.

Keď zrušíte odber alebo uplynie platnosť vašej licencie

Keď zrušíte svoje predplatné Premium alebo uplynie platnosť licencie vašej kapacity, môžete naďalej pristupovať k svojej kapacite Premium ešte ďalších 30 dní od dátumu zrušenia alebo uplynutia platnosti licencie. Po 30 dňoch sa vaše pracovné priestory presunú na zdieľanú kapacitu a budú stále prístupné. Nebudete však môcť zobraziť zostavy, ktoré sú založené na množinách údajov, ktoré vyžadujú Premium kapacity na vykreslenie. Patria sem množiny údajov väčšie ako 1 GB a obnovenia týchto množín údajov.

Zakúpenie jednotiek A SKU na testovanie a iné scenáre

Môžete si tiež kúpiť skladové jednotky A SKU na testovanie a iné scenáre, ktoré poskytujú kapacitu Premium v hodinovom intervale. Ďalšie informácie a kroky nájdete v téme Zakúpenie služby Power BI Premium na testovanie.

Licencie na nákup Premium na používateľa (PPU)

Premium služby Power BI si môžete zakúpiť pre jednotlivých používateľov pomocou licenčného modelu Premium na používateľa (PPU). Ďalšie informácie o Premium na používateľa nájdete v téme Premium služby Power BI na používateľa.

Ďalší postup

Konfigurácia a správa kapacít v službe Power BI Premium
Stránka s cenami služby Power BI
Power BI Premium: najčastejšie otázky
Technická dokumentácia plánovania nasadenia služby Power BI Enterprise

Máte ďalšie otázky? Skúste sa spýtať v komunite Power BI

Power BI vydala power BI Premium Gen2, ktorá zlepšuje Premium skúsenosti služby Power BI s vylepšeniami v nasledujúcich častiach:

 • výkon,
 • licencovanie na používateľa,
 • väčší rozsah,
 • vylepšené metriky,
 • automatické škálovanie,
 • znížené režijné náklady na spravovanie.

Ďalšie informácie o službe Power BI Premium Gen2 nájdete v téme Power BI Premium Generation 2.