Publikovanie v Power BI z Microsoft Excelu

Pomocou Excelu 2016 môžete publikovať excelové zošity priamo do pracovného priestoru služby Power BI, kde na základe údajov zo zošita môžete vytvárať vysoko interaktívne správy a tabule. Svoje prehľady potom môžete zdieľať s inými používateľmi vo vašej organizácii.

Publikovanie zošita v službe Power BI

Pri publikovaní zošita v službe Power BI je potrebné vziať do úvahy niekoľko skutočností:

  • Na prihlásenie do balíka Office, služby OneDrive for Business (ak sú tam uložené pracovné zošity) a Power BI je potrebné použiť rovnaké konto.
  • Prázdny zošit alebo zošit, v ktorom nie je obsah podporovaný v službe Power BI, nemožno publikovať.
  • Šifrované zošity, zošity chránené heslom a zošity so správou ochrany informácií nemožno publikovať.
  • Publikovanie do služby Power BI vyžaduje, aby bolo povolené moderné overovanie (predvolené). Ak je zakázané, v ponuke Súbor nie je dostupná možnosť Publikovať.
  • Publikovanie do služby Power BI z Excel Desktop nie je podporované pre suverénne cloudy.

Publikovanie excelového zošita

Ak chcete publikovať excelový zošit, vyberte v Exceli položky Súbor > Publikovať a potom buď položku Nahrať, alebo položku Exportovať.

Ak nahráte zošit do služby Power BI, môžete s ním pracovať rovnako ako v Exceli online. Môžete tiež pripnúť výbery zo zošita na tabule služby Power BI a zdieľať zošit alebo vybraté prvky prostredníctvom služby Power BI.

Ak vyberiete položku Exportovať, môžete exportovať údaje tabuľky a jej dátový model do množiny údajov služby Power BI, ktorú potom môžete použiť na vytvorenie zostáv a tabúľ služby Power BI.

Publikovanie lokálnych súborov

Excel podporuje publikovanie lokálnych excelových súborov. Tieto súbory nie je potrebné ukladať do služby OneDrive for Business ani SharePoint Online.

Dôležité

Lokálne súbory môžete publikovať len v prípade, že používate Excel 2016 (alebo novšiu verziu) s predplatným na Microsoft 365. Samostatné inštalácie Excelu 2016 môžete publikovať v službe Power BI, ale iba v prípade, že zošit je uložený vo OneDrive for Business alebo v SharePointe Online.

Keď vyberiete možnosť Publikovať, môžete vybrať pracovný priestor, do ktorého chcete publikovať. Ak sa váš excelový súbor nachádza v službe OneDrive for Business, môžete publikovať len v pracovnom priestore Môj pracovný priestor. Ak sa váš excelový súbor nachádza na lokálnej jednotke, môžete publikovať v pracovnom priestore Môj pracovný priestor alebo zdieľanom pracovnom priestore, ku ktorému máte prístup.

Snímka obrazovky znázorňujúca položku Publikovať do služby Power B I s vybranou možnosťou Môj pracovný priestor.

Dve možnosti ako načítať zošit do služby Power BI.

Snímka obrazovky znázorňujúca položku Publikovať s vybranou možnosťou Môj pracovný priestor.

Po publikovaní sa obsah zošita, ktorý publikujete, importuje do služby Power BI oddelene od lokálneho súboru. Ak chcete aktualizovať súbor v službe Power BI, musíte aktualizovanú verziu publikovať znovu, alebo môžete údaje obnoviť nakonfigurovaním plánovaného obnovenia v zošite alebo v množine údajov v službe Power BI.

Publikovanie zo samostatnej inštalácie Excelu

Pri publikovaní zo samostatnej inštalácie Excelu musí byť zošit uložený vo OneDrive for Business. Vyberte možnosť Uložiť do cloudu a potom vyberte umiestnenie vo OneDrive for Business.

Uložiť do služby OneDrive for Business

Ak je zošit uložený vo OneDrive for Business a vyberiete možnosť Publikovať, máte dve možnosti ako daný zošit načítať do služby Power BI: Nahrať alebo Exportovať:

Možnosti Power BI

Nahratie zošita do služby Power BI

Ak vyberiete možnosť Nahrať, zošit sa zobrazí v službe Power BI rovnakým spôsobom ako v Exceli Online. Na rozdiel od Excelu Online však bude k dispozícii niekoľko možností, ktoré vám umožnia pripnúť prvky z hárkov na tabule.

V službe Power BI nie je možné zošit upravovať. Ak potrebujete vykonať nejaké zmeny v údajoch, môžete vybrať položku Upraviť a potom možnosť úpravy zošita v Exceli Online, alebo ho môžete otvoriť v Exceli v počítači. Vykonané zmeny sa uložia do zošita vo OneDrive for Business.

Pri nahratí sa v službe Power BI nevytvorí žiadna množina údajov. Zošit sa zobrazí na navigačnej table pracovného priestoru v zostavách. Zošity nahraté do služby Power BI obsahujú špeciálnu ikonu Excelu, ktorá ich identifikuje ako nahraté excelové zošity.

Možnosť Nahrať vyberte vtedy, ak máte údaje len v hárkoch alebo máte kontingenčné tabuľky a grafy, ktoré chcete zobraziť v službe Power BI.

Použitie možnosti Nahrať vo funkcii Publikovanie v Power BI v Exceli funguje podobne, ako keď v službe Power BI v prehliadači použijete položky Získať údaje > Súbor > OneDrive for Business > Pripojiť, spravovať a zobrazovať údaje z Excelu v službe Power BI.

Exportovanie údajov zošita do služby Power BI

Ak vyberiete možnosť Exportovať, všetky podporované údaje v tabuľkách a/alebo dátový model sa exportujú do novej množiny údajov v službe Power BI. Všetky hárky Power View v zošite sa znova vytvoria v Power BI ako zostavy.

Môžete pokračovať v úpravách zošita. Po uložení zmien sa úpravy synchronizujú s množinou údajov v službe Power BI, zvyčajne približne do hodiny. Ak potrebujete viac okamžitých aktualizácií, môžete v Exceli znovu vybrať možnosť Publikovať a zmeny sa okamžite exportujú. Všetky vizualizácie v zostavách a tabule sa taktiež aktualizujú.

Možnosť Publikovať vyberte vtedy, ak ste na načítanie údajov do dátového modelu použili funkciu Získať a transformovať údaje alebo doplnok Power Pivot, alebo ak zošit obsahuje hárky Power View s vizualizáciami, ktoré chcete zobraziť v službe Power BI.

Použitie možnosti Exportovať funguje veľmi podobne, ako keď v službe Power BI v prehliadači použijete položky Získať údaje > Súbor > OneDrive for Business > Exportovať údaje z Excelu do Power BI.

Publikovanie

Po výbere jednej z možností sa Excel prihlási do služby Power BI pomocou vášho aktuálneho konta a publikuje zošit do pracovného priestoru služby Power BI. Stavový riadok v Exceli môžete sledovať, aby ste videli, ako prebieha proces publikovania.

stavový riadok publikovania v službe Power BI

Po dokončení môžete z Excelu prejsť priamo do služby Power BI.

Prejsť do Power BI

Ďalšie kroky

Údaje z Excelu v službe Power BI
Máte ďalšie otázky? Skúste komunitu služby Power BI