Vytvorenie kópie tabule v službe Power BI

tabuľa

Existuje mnoho rôznych dôvodov, prečo vytvoriť kópiu tabule. Možno chcete vykonať zmeny a otestovať výkonnosť tabule v porovnaní s pôvodnou verziou, alebo chcete vytvoriť mierne odlišné verzie na distribúciu podľa kolegov, oblastí alebo tímov. Možno vašu tabuľu obdivuje kolega, ktorý by ju chcel používať na vytváranie zostáv pre svojich nadriadených. Ďalším dôvodom môže byť, že máte novú databázu s rovnakou štruktúrou údajov a rovnakými typmi údajov a chcete znova použiť tabuľu, ktorú už máte vytvorenú. To môžete urobiť tiež, ale už to vyžaduje použitie aplikácie Power BI Desktop.

Tabule sa vytvárajú (a kopírujú) pomocou služby Power BI a možno ich zobraziť v aplikáciách Power BI Mobile a Power BI Embedded. Tabule nie sú dostupné v aplikácii Power BI Desktop.

Ak chcete vytvoriť kópiu tabule, musíte byť jej autorom. Tabule, ktoré sa s vami zdieľajú ako aplikácia, nemožno duplikovať.

 1. Otvorte tabuľu.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte položky Súbor > Uložiť kópiu.

  Snímka obrazovky znázorňujúca uloženie kópie v ponuke Súbor.

 3. Zadajte názov tabule a vyberte možnosť Duplikovať.

  Dialógové okno Duplikovať tabuľu

 4. Nová tabuľa sa uloží do rovnakého pracovného priestoru ako pôvodná tabuľa.

  Karta tabúľ

 5. Otvorte novú tabuľu a podľa potreby ju upravte. Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť ako ďalšie:
  a. Presunúť, premenovať, zmeniť veľkosť alebo dokonca odstrániť dlaždice.
  b. Upraviť detaily dlaždice a hypertextové prepojenia výberom dlaždice Ďalšie možnosti (...) a potom možnosti Upraviť podrobnosti.
  c. Pridať nové dlaždice z panela ponúk tabule (Pridať dlaždicu).
  d. Pripnúť nové dlaždice z funkcie Q&A alebo zo zostáv.
  e. Premenovať tabuľu, zapnúť alebo vypnúť funkciu Q&A a nastaviť postup dlaždíc na table nastavení tabule (výberom rozbaľovacej ponuky Ďalšie možnosti (...) tabule a potom možnosti Nastavenia).
  f. Zdieľať tabuľu priamo s kolegami alebo ako súčasť aplikácie Power BI.

Ďalšie kroky

Máte ďalšie otázky? Skúste komunitu služby Power BI