Čo je Power BI Desktop?

Power BI Desktop je bezplatná aplikácia, ktorú si nainštalujete do lokálneho počítača a vďaka ktorej budete môcť pripájať, transformovať a vizualizovať svoje údaje. Pomocou aplikácie Power BI Desktop sa môžete pripojiť k mnohým rôznym zdrojom údajov a skombinovať ich do dátového modelu (často sa to nazýva modelovanie). Tento dátový model umožňuje vytvárať vizuály a kolekcie vizuálov, ktoré môžete zdieľať ako zostavy s ostatnými používateľmi vo svojej organizácii. Väčšina používateľov, ktorí pracujú na projektoch vyžadujúcich Business Intelligence, používa aplikáciu Power BI Desktop na vytváranie zostáv a následne pomocou služby Power BI zdieľa tieto zostavy s ostatnými.

Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca vzorové údaje.

Power BI Desktop má tieto najčastejšie možnosti používania:

 • Pripojenie k údajom
 • Transformovanie a čistenie údajov na vytvorenie dátového modelu
 • Vytváranie vizuálov (napríklad diagramov alebo grafov), ktoré poskytujú vizuálne zobrazenia údajov
 • Vytváranie zostáv, ktoré sú kolekcie vizuálov, na jednej alebo viacerých stranách zostáv
 • Zdieľanie zostáv s ostatnými používateľmi pomocou služby Power BI

Osoby zodpovedné za tieto úlohy sa často označujú ako dátoví analytici (niekedy len analytici) alebo profesionáli v oblasti Business Intelligence (často označovaní ako tvorcovia zostáv). Aplikáciu Power BI Desktop však používa aj mnoho osôb, ktoré sa nepovažujú za analytikov či tvorcov zostáv. Vytvárajú pomocou nich pútavé zostavy alebo používajú údaje z rozličných zdrojov a vytvárajú dátové modely, ktoré môžu zdieľať so svojimi spolupracovníkmi a v rámci organizácie.

Dôležité

Aplikácia Power BI Desktop sa aktualizuje a vydáva na mesačnej báze, pričom sa zahŕňajú pripomienky od zákazníkov a nové funkcie. Podporovaná je len najnovšia verzia aplikácie Power BI Desktop. Zákazníci, ktorí sa obrátia na oddelenie technickej podpory ohľadne aplikácie Power BI Desktop, budú musieť inovovať na najnovšiu verziu. Najnovšiu verziu aplikácie Power BI Desktop môžete získať z obchodu Windows Store alebo ako jeden spustiteľný súbor obsahujúci všetky podporované jazyky, ktorý si stiahnete a nainštalujete do počítača.

V aplikácii Power BI Desktop sa nachádzajú tri zobrazenia, ktoré vyberáte na ľavej strane plátna. Zobrazenia zoradené v poradí, v akom sú uvedené, sú:

 • Zostava: v tomto zobrazení môžete vytvárať zostavy a vizuály a trávite tu väčšinu tvorivého času.
 • Údaje: v tomto zobrazení si môžete pozrieť tabuľky, mierky a ďalšie údaje použité v dátovom modeli priradenom k vašej zostave a môžete tu transformovať údaje na čo najlepšie využitie v modeli zostavy.
 • Model: v tomto zobrazení sa zobrazujú a spravujú vzťahy medzi tabuľkami v dátovom modeli.

Nasledujúci obrázok znázorňuje tri zobrazenia, ako sa zobrazujú na ľavej strane plátna:

Snímka obrazovky okna aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca panel s tromi zobrazeniami.

Pripojenie k údajom

Ak chcete začať pracovať s aplikáciou Power BI Desktop, v prvom kroku treba pripojiť údaje. Aplikáciu Power BI Desktop môžete pripojiť k veľkému množstvu rozličných zdrojov údajov.

Pripojenie k údajom:

 1. Na páse s nástrojmi Domov vyberte položku Načítať údaje > Viac.

  Zobrazí sa okno Načítať údaje, v ktorom sa zobrazuje množstvo kategórií, ku ktorým sa Power BI Desktop dokáže pripojiť.

  Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca dialógové okno Načítať údaje.

 2. Keď vyberiete typ údajov, zobrazí sa vám výzva na zadanie ďalších informácií, napríklad URL adresy alebo poverení, ktoré sú potrebné, aby sa aplikácia Power BI Desktop pripojila vo vašom mene k zdroju údajov.

  Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca dialógové okno Databáza servera SQL Server.

 3. Keď sa pripojíte k jednému alebo viacerým zdrojom údajov, mali by ste údaje transformovať, aby pre vás boli užitočné.

Transformovanie a čistenie údajov na vytvorenie modelu

V aplikácii Power BI Desktop môžete vyčistiť a transformovať údaje pomocou vstavaného Editora Power Query. Pomocou Editora Power Query vykonávate zmeny v údajoch, napríklad môžete zmeniť typ údajov, odstrániť stĺpce alebo skombinovať údaje z viacerých zdrojov. Je to ako modelovanie sochy: začínate s veľkým kusom hliny (alebo údajov), postupne sa zbavujete materiálu alebo ho podľa potreby pridávate, až kým nedosiahnete požadovanú podobu údajov.

Spustenie Editora Power Query:

 • Na páse s nástrojmi Domov v časti Dotazy vyberte položku Transformovať údaje.

  Zobrazí sa okno Editor Power Query.

  Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca okno editora Power Query.

Každý krok, ktorý vykonáte pri transformácii údajov (napríklad premenovanie tabuľky, transformácia typu údajov alebo odstránenie stĺpca), Editor Power Query zaznamená. Vždy, keď sa dotaz pripojí k zdroju údajov, vykonajú sa tieto kroky, aby boli údaje vždy tvarované určeným spôsobom.

Na nasledujúcom obrázku je znázornená tabla Editor Power Query pre dotaz, ktorý sa tvaroval a zmenil na model.

Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca okno editora Power Query pre tvarovaný dotaz.

Keď dosiahnete požadovanú podobu údajov, môžete vytvoriť vizuály.

Vytváranie grafických prvkov

Keď budete mať k dispozícii dátový model, môžete na plátno na vytváranie zostáv presunúť polia a vytvoriť vizuály. Vizuál je grafické znázornenie údajov vo vašom modeli. V aplikácii Power BI Desktop je k dispozícii mnoho rozličných typov vizuálov, z ktorých si môžete vybrať. Na nasledujúcom vizuále sa nachádza jednoduchý stĺpcový graf.

Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca vzorový pruhový graf.

Vytvorenie alebo zmena vizuálu:

 • Na table Vizualizácie vyberte ikonu vizuálu.

  Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca tablu Vizualizácie.

  Ak ste už vybrali vizuál na plátne na vytváranie zostáv, vybratý vizuál sa zmení na vami vybratý typ.

  Ak na plátne nevyberiete žiaden vizuál, na základe vášho výberu sa vytvorí nový vizuál.

Vytváranie zostáv

Pravdepodobne budete chcieť častejšie vytvárať kolekcie vizuálov, ktoré budú ukazovať rozličné aspekty údajov použitých na vytvorenie modelu v aplikácii Power BI Desktop. Kolekcia vizuálov v jednom súbore aplikácie Power BI Desktop sa nazýva zostava. Zostava môžete mať jednu alebo viac strán (rovnako ako excelový súbor môže mať jeden alebo viac hárkov).

S aplikáciou Power BI Desktop môžete vytvárať komplexné a vizuálne pútavé zostavy, pričom v jednej zostave môžete použiť údaje z viacerých zdrojov. Takúto zostavu potom môžete zdieľať s ostatnými v organizácii.

Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť prvú stranu zostavy aplikácie Power BI Desktop s názvom Prehľad zobrazenú na karte v dolnej časti obrázka.

Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca kartu Prehľad.

Zdieľanie zostáv

Keď bude zostava pripravená na zdieľanie s ostatnými, môžete ju publikovať v službe Power BI a sprístupniť každému v organizácii, kto má licenciu na Power BI.

Publikovanie zostavy aplikácie Power BI Desktop:

 1. Na páse s nástrojmi Domov vyberte položku Publikovať.

  Snímka obrazovky aplikácie Power BI Desktop zobrazujúca tlačidlo Publikovať.

  Aplikácia Power BI Desktop vás pripojí k službe Power BI s kontom Power BI.

 2. Služba Power BI vás vyzve, aby ste vybrali, kde v Power BI chcete zdieľať zostavu, napríklad pracovný priestor, pracovný priestor tímu alebo iné miesto v službe Power BI.

  Ak chcete zdieľať zostavy v službe Power BI, potrebujete mať licenciu na Power BI.

Ďalšie kroky

Ak chcete začať pracovať s aplikáciou Power BI Desktop, najskôr si ju treba stiahnuť a nainštalovať. Aplikáciu Power BI Desktop môžete získať dvomi spôsobmi: