Správa PowerAppsAdminister PowerApps

prehľad

V Centre spravovania služby PowerApps môžete:In the PowerApps Admin center, you can:

Všetky zmeny, ktoré vykonáte v centre spravovania, sú okamžite k dispozícii používateľom v organizácii.Any changes that you make in the admin center are immediately available to users within the organization.