Vytvorenie množiny možností

Množiny možností vám umožnia zahrnúť rozbaľovacie zoznamy pevných hodnôt používateľovi v aplikácii na zabezpečenie konzistentnosti údajov. Niekedy sa v iných aplikáciách označujú ako zoznamy výberu alebo výberové polia. Podobne ako pri entitách, existujú štandardné množiny možností aj možnosť vytvoriť vlastné množiny možností na použitie v aplikácii.

Množiny možností sa dajú vytvárať dvoma spôsobmi. Buď zo zoznamu Množina možností v rámci portálu alebo priamo v rámci entity pri vytváraní poľa. Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť entitu, nájdete v časti Vytvorenie entity.

Vytvorenie množiny možností pri pridávaní poľa.

 1. Na powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a kliknite alebo ťuknite na Entity na ľavej navigačnej table.

  Podrobnosti entity

 2. Kliknite alebo ťuknite na existujúcu entitu alebo vytvorte novú entitu

 3. Pridanie nového poľa do entity kliknutím na Pridať pole.

 4. V paneli nového poľa zadajte Zobrazovaný názov poľa. Názov sa automaticky vyplní a bude sa používať ako jedinečný názov pre pole. Zobrazovaný názov sa používa pri predkladaní tohto poľa používateľom, Názov sa používa pri budovaní vašej aplikácie, vo výrazoch a vzorcoch.

  Nové pole

 5. Kliknite na rozbaľovací zoznam Typ údajov a vyberte položku Množina možností alebo Množina možností s viacnásobným výberom.

 6. Kliknite na rozbaľovací zoznam Množina možností a vyberte položku Nová množina možností

  Poznámka

  Ak by sa pre vašu entitu mohla použiť existujúca množina možností, môžete ju vybrať zo zoznamu bez vytvárania novej.

  Zoznam množiny možností

 7. Otvorí sa nový panel na vytvorenie množiny možností. Na základe názvu poľa sa vytvorí predvolený Zobrazovaný názov a Názov, ktoré možno v prípade potreby zmeniť. Kliknite na tlačidlo Pridať novú položku a začnite s vytváraním zoznamu možností. Tento krok opakujte, kým všetky vaše položky nie sú vytvorené.

  Nová množina možností

 8. Po zadaní položiek kliknite na tlačidlo Uložiť a vytvorte množinu možností.

  Nová množina možností

 9. Kliknutím na Hotovo zatvorte panel poľa. Potom kliknutím na Uložiť entitu uložte entitu do platformy Common Data Service.

  Poznámka

  Môžete vybrať jednu z položiek ako predvolenú pre toto pole. Tá sa vyberie, keď budú používatelia vytvárať nové záznamy vo vašej entite.

  Nové pole

Vytvorenie množiny možností zo zoznamu množiny možností

 1. Na powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a kliknite alebo ťuknite na Množiny možností na ľavej navigačnej table.

  Množiny možností

 2. Kliknite na Nová množina možností

 3. Otvorí sa nový panel na vytvorenie množiny možností. Zadajte Zobrazované meno a Názov. Kliknite na tlačidlo Pridať novú položku a začnite s vytváraním zoznamu možností. Tento krok opakujte, kým všetky vaše položky nie sú vytvorené.

  Vytvorenie množiny možností

 4. Po zadaní položiek kliknite na tlačidlo Uložiť a vytvorte množinu možností.

  Nová množina možností

 5. Teraz môžete použiť túto množinu možností vytvorením nového poľa v entite.

Globálne a lokálne množiny možností

Predvolene sú množiny možností vytvorené ako globálne množiny možností, ktoré umožnia ich opätovné používanie u viacerých entít. Pod možnosťou Zobraziť viac pri vytváraní novej množiny možností si môžete vybrať množinu možností Miestna. Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď sa vytvára množina možností pri pridávaní poľa, a nie prostredníctvom zoznamu množiny možností. Miestne množiny možností možno používať iba prostredníctvom entity a poľa, voči ktorým boli vytvorení, a nemožno ich znova použiť v iných entitách. Tento prístup sa odporúča iba pre pokročilých používateľov so špecifickými potrebami pre miestnu množinu možností.

Dôležité

Keď je množina možností vytvorená ako miestna alebo globálna, nedá sa viac zmeniť.