Spustenie modelom riadenej aplikácie v mobilnom zariadeníRun a model-driven app on a mobile device

Keď niekto vytvorí aplikáciu a potom ju s vami zdieľa, môžete ju spustiť v rôznych populárnych mobilných zariadeniach, ako napríklad Windows, iOS, Android, alebo vo webovom prehliadači.After the app is created and then shared with you, you can run that app on a variety of popular mobile devices such as Windows, iOS, Android, or in a web browser. V tejto téme sa dozviete, ako spustiť modelom riadenú aplikáciu v mobilnom zariadení.In this topic, you'll learn how to run a model-driven app on a mobile device.

Ak v nej chcete pokračovať a nezaregistrovali ste si službu PowerApps, zaregistrujte sa bezplatne skôr, než začnete.To follow this procedure, if you're not signed up for PowerApps, sign up for free before you begin. Uistite sa tiež, že máte prístup k aplikácii, ktorú ste vytvorili alebo ktorú vytvoril niekto iný a zdieľa ju s vami.Also, make sure you have access to an app that you created or that someone else created and shared with you.

Spustenie modelom riadenej aplikácieRun the model-driven app

V mobilnej aplikácii PowerApps sa modelom riadené aplikácie nedajú spustiť.Model-driven apps don't run in the PowerApps mobile app. Namiesto toho spustíte modelom riadenú aplikáciu v mobilnom zariadení pomocou mobilnej aplikácie Dynamics 365 alebo vo webovom prehliadači telefónu.Instead, you run a model-driven app on a mobile device using either the Dynamics 365 mobile app or in the phone's web browser.

Používanie mobilnej aplikácieUse the mobile app

Nainštalujte si v zariadení aplikáciu Dynamics 365 pre telefóny alebo Dynamics 365 pre tablety z obchodu s aplikáciami.Install the Dynamics 365 for phones or Dynamics 365 for tablets app from your device’s app store. Ďalšie informácie: Inštalácia služby Dynamics 365 pre telefóny a tabletyMore information: Install Dynamics 365 for phones and tablets

Mobilná aplikácia pre telefóny

Spustenie v prehliadači telefónuRun in your phone’s browser

Prejdite na domovskú stránku Dynamics 365 alebo prejdite na webovú adresu tejto aplikácie priamo vo webovom prehliadači svojho telefónu a načítajte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.Go to the Dynamics 365 home page or enter the app URL directly into your phone’s web browser and follow the directions on your screen to load the app. Ďalšie informácie: Spustenie aplikácie vo webovom prehliadačiMore information: Run an app in a web browser

Spustenie aplikácie v prehliadači telefónu

Ďalšie krokyNext steps

V tejto téme ste sa dozvedeli, ako spustiť modelom riadenú aplikáciu v mobilnom zariadení.In this topic, you learned how to run a model-driven app on a mobile device. Informácie o:For information about: