Konfiguracija sledenja na ravni mape programa Outlook ali strežnika Exchange

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Za mape strežnika Microsoft Exchange lahko omogočite sledenje na ravni mape za preslikavo mape »Prejeto« strežnika Exchange v zapis aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Po omogočitvi sledenja bo samodejno sledenje veljalo za vsa e-poštna sporočila v mapi strežnika Exchange glede na preslikan zapis v aplikacijah Customer Engagement. Zamislite si primer kupca z imenom »Adventure Works« v aplikacijah Customer Engagement. V programu Outlook lahko v mapi »Prejeto« ustvarite mapo z imenom »Adventure Works« in ustvarite pravila strežnika Exchange za samodejno preusmeritev e-poštnih sporočil v mapo »Adventure Works« na podlagi zadeve ali telesa e-poštnega sporočila. Poleg tega lahko v aplikacijah Customer Engagement preslikate mapo strežnika Exchange (Adventure Works) v zapis kupca (Adventure Works) in samodejno sledite vsem e-poštnim sporočilom v aplikacijah Customer Engagement, ki prispejo v mapo »Adventure Works« strežnika Exchange, ter nastavite zadevni predmet kot zapis kupca »Adventure Works« v aplikacijah Customer Engagement.

Omogočanje sledenja na ravni mape

  1. V aplikacijah Customer Engagement kliknite Nastavitve > Konfiguracija e-pošte.

  2. Kliknite Nastavitve konfiguracije e-pošte.

  3. Prepričajte se, da je možnost Obdelaj e-pošto z nastavljena na možnost Strežniška sinhronizacija.

  4. Omogočite Uporabi sledenje na ravni mape za mape Exchange (strežniška sinhronizacija mora biti omogočena).

  5. Konfigurirajte druge možnosti sledenja na tej strani in nato kliknite V redu.

Ko omogočite sledenje na ravni mape, morajo uporabniki konfigurirati pravila za sledenje na ravni mape v aplikacijah Customer Engagement z možnostjo »Nastavitve« (Gumb zobnika) > Možnosti > E-pošta > Konfiguriraj pravila sledenja na ravni mape.

Nekatere pomembne točke glede sledenja na ravni mape

  • Sledenje na ravni mape za e-pošto bo delovale le, če ima vaša organizacija konfigurirano strežniško sinhronizacijo za e-pošto. Strežniška sinhronizacija mora biti konfigurirana za nabiralnike strežnika Exchange (ne POP3). Za več informacij glejte Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil.

  • E-pošti je mogoče slediti le v mapah pod mapo »Prejeto« v strežniku Exchange. Drugim mapam e-pošte ni mogoče slediti.

  • Sledite lahko največ 25 mapam na uporabniški račun.

  • Morebitne ročne spremembe, izvedene za predmet zadeve v zapisih sledene dejavnosti v aplikacijah Customer Engagement bodo preglašene ob naslednji strežniški sinhronizaciji. Če ste na primer nastavili preslikavo med mapo »Adventure Works« in kupcem »Adventure Works«, se bo za vso e-pošto v mapi »Adventure Works« strežnika Exchange izvajalo sledenje, in sicer v obliki dejavnosti aplikacij Customer Engagement z zadevo, nastavljeno na zapis kupca »Adventure Works«. Če spremenite zadevo drugega zapisa, se bo samodejno prepisala ob naslednji strežniški sinhronizaciji. Če želite spremeniti zadevo za katero koli e-pošto, e-pošto premaknite v drugo mapo, na primer v mapo »Prejeto«.

  • Sledenje na ravni mapi ni podprto za nabiralnike čakalne vrste.

Glejte tudi

Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »E-pošta«