Povezava s storitvijo Yammer

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Storitev Yammer ponuja zaposlenim v vaši organizaciji osrednje mesto za komunikacijo, ustvarjanje in urejanje dokumentov in skupno rabo podatkov brez pošiljanja e-pošte ali udeleževanja sestankov.

Ko za vašo organizacijo nastavite storitev Yammer, bodo zaposleni objave videli v viru novic na nadzorni plošči aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement takoj, ko bodo sodelavci posodobili podatke o stranki, poleg tega pa bodo lahko sodelovali v pogovorih s svojimi objavami.

Povezovanje organizacije s storitvijo Yammer

Zahteve

 • Preden lahko vaša organizacija storitev Yammer uporabi v aplikacijah Customer Engagement, mora vaša organizacija kupiti licence za podjetja za storitev Yammer.

 • Integracija s storitvijo Yammer je na voljo le za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 • Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

 • Prav tako boste za račun organizacije v storitvi Yammer potrebovali preverjene pravice skrbnika sistema.

 • Namestite najnovejše posodobitve za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 • Izpolnite zahteve brskalnika in sistemske zahteve.

Povezava aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement s storitvijo Yammer

 1. Prijavite se za račun za podjetja v storitvi Yammer in si zabeležite ime omrežja, ki ga prejmete. Več informacij: Obiščite spletno mesto storitve Yammer

 2. Odprite možnost Nastavitve > Sistem.

 3. Izberite Skrbništvo > Konfiguracija storitve Yammer

 4. Preberite izjavo o omejitvi odgovornosti in nato izberite Nadaljuj.

 5. Izberite Pooblasti aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (ali Dynamics 365 (online), različica 8.2), če se želite povezati s storitvijo Yammer.

 6. S poverilnicami skrbnika sistema se vpišite v svoj račun za podjetja v storitvi Yammer.

 7. Sledite navodilom na zaslonu, če želite sprejeti pogoje storitve Yammer, zapomnite si, katero omrežje Yammer je bilo vzpostavljeno za vas in s tem omrežjem povežite svojo organizacijo. Ko je vaša organizacija povezana z omrežjem, boste na dnu zaslona zagledali potrditveno sporočilo.

  Opomba

  Aplikacije Customer Engagement podpirajo le povezovanje s primarnim omrežjem Yammer. Povezovanje z zunanjimi omrežji Yammer ni podprto.

 8. Po želji ostanite vpisani v svoj račun storitve Yammer ter nastavite prednostne nastavitve organizacije za objave storitve Yammer.

Nastavite prednostne nastavitve organizacije za objave storitve Yammer (izbirno)

 1. Prepričajte se, da ste s poverilnicami skrbnika sistema vpisani v svoj račun za podjetja v storitvi Yammer.

 2. Po želji izberite, ali so objave v storitvi Yammer javne (objave v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement v viru novic vidijo vsi) ali zasebne (osebe morajo »spremljati« zapis, če želijo, da se jim objave o tem zapisu prikazujejo v viru novic).

 3. Po želji izberite privzeto skupino, kjer želite, da se prikažejo objave aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

 4. Po želji izberite katere vrste zapisov sprožijo samodejno objavo med viri novic storitve Yammer.

Omogočanje entitet aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement za storitev Yammer

Ko ste aplikacije Customer Engagement povezali s storitvijo Yammer, morate določiti, katere entitete aplikacij Customer Engagement omogočite za uporabo s storitvijo Yammer. Omogočene entitete uporabniki lahko spremljajo

 1. Odprite možnost Nastavitve > Sistem.

 2. Izberite Konfiguracija podatkov o dejavnosti > Konfiguracije objav

 3. Izberite entiteto in nato izberite Aktiviraj.

 4. Potrdite aktivacijo in nato izberite Več ukazov (…) > Objavi vse prilagoditve

Kaj sproži samodejno objavo med viri novic storitve Yammer?

Za vrste zapisov in pravil z naslednjega seznama se lahko omogoči samodejno objavljanje v storitvi Yammer. Vrste zapisov, ki so privzeto omogočene, imajo oznako »Da«. Če želite omogočiti entiteto ali vrsto pravila, se prepričajte, da je entiteta oz. pravilo aktivirano in da so omogočene želene samodejne objave.

ID entitete objave Ime Omogočeno za samodejno objavljanje
Primer Nov primer za kupca Da
Primer Nov primer za stik Da
Primer Primer za kupca je zaprt
Primer Primer za stik je zaprt
Primer Primer je dodeljen uporabniku/skupini
Primer Primer je bil usmerjen v čakalno vrsto
Možna stranka Ustvarjena je bila nova možna stranka
Možna stranka Možna stranka je potrjena
Priložnost Nova priložnost za kupca Da
Priložnost Nova priložnost za stik Da
Priložnost Verjetnost za posodobljeno priložnost za kupca
Priložnost Verjetnost za posodobljeno priložnost za stik
Priložnost Priložnost za kupca je pridobljena Da
Priložnost Pridobljena priložnost za stik Da
Priložnost Priložnost za kupca je izgubljena
Priložnost Izgubljena priložnost za stik
Račun Ustvarjen nov račun Da
Stik Ustvarjen nov stik
Konkurent Ustvarjeno novo konkurenčno podjetje Da

Ko namestite storitev Yammer, upoštevajte:

 • Vse objave uporabnikov (pogovori) se shranjujejo v storitvi Yammer in ne v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

 • Vse sistemske objave se shranjujejo v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

 • Če je objava med opravili toka dejavnosti storitve Yammer (ali z atributom »posttoyammer«) v možnosti »Konfiguracija pravil objave« nastavljena na »Pravilno«, bo ta aktivnost objavljala v storitvi Yammer.

Dodatni premisleki

Pri povezovanju aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement z zunanjo storitvijo Yammer

Če ste storitev Yammer konfigurirali tako, da uporablja enotno prijavo, boste morali za povezovanje aplikacij Customer Engagement s storitvijo Yammer ustvariti in uporabljati začasno geslo.

 1. Vpišite se v storitev Yammer s poverilnicami za enotno prijavo.

 2. Izberite Več ukazov (…) > Aplikacije

 3. Pomaknite se na dno strani na razdelek Vsi programi.

 4. Izberite zavihek Yammer in nato izberite program, kot je Windows Phone. Program mora podpirati ustvarjanje začasnega gesla.

 5. Končajte postopek, da pridobite začasno uporabniško ime in geslo.

 6. Začasno uporabniško ime in geslo uporabite za dokončanje konfiguracije povezave aplikacij Customer Engagement s storitvijo Yammer.

Brskalniku po želji dodajajte strani storitve Yammer

Svojemu brskalniku po želji dodajajte svoje strani storitve Yammer. Za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (online) na primer dodajte naslednje:

 • https://*.crm.dynamics.com

 • https://*.yammer.com

 • https://*.assets-yammer.com

Izjava o zasebnosti

Če omogočite Yammer, se strinjate, da boste svoje podatke posredovali zunanjemu sistemu. Za podatke, uvožene iz zunanjih sistemov v storitev Microsoft Dynamics 365 (v spletu), velja Microsoftova izjava o zasebnosti in piškotkih.

Glejte tudi

Sodelovanje in komuniciranje s storitvijo Yammer
Obiščite spletno stran Yammer