Razširjena pogodba o ravni storitve

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Pogodbe o ravni storitve (SLA) so formalizirana metoda, ki organizacijam pomaga dosegati ustrezno raven storitev, ko zagotavljajo storitve in podporo za stranke. Organizacija lahko v pogodbi o ravni storitve na primer določi, da zagotovi prvi odziv strankam v 48 urah po ustvarjanju primera. Drug primer je posredovanje pri nerešenem primeru po določenem obdobju, kot na primer po petih delovnih dneh. Pogodbe o ravni storitve se uporablja za določanje takšnih različnih vidikov storitev.

Dynamics 365 vključuje dve vrsti pogodb o ravni storitve (SLA), standardne in razširjene. Razširjene pogodbe o ravni storitve vključujejo naslednje dele, ki v standardnih pogodbah o ravni storitve niso na voljo:

  • Podpora pri zadržanem primeru

  • Samodejni premori in nadaljevanje izračuna časa

  • Podpora za dejanja uspeha

  • Ustvarjanje nadzornih plošč ali poročil, ki temeljijo na entiteti primerka KPI pogodbe o ravni storitve

Podpora pri zadržanem primeru

Ena od funkcij sledenja pogodbi o ravni storitve je zmožnost nadzora stanja zadržanega primera. Ta funkcija vam na primer omogoča primer prekiniti za obdobje, ko je ta zadržan in čaka na odgovor stranke. Ko je odgovor prejet, se začasno ustavljeni primer nadaljuje.

Sistemski skrbniki vklopijo pogodbe o ravni storitve in v možnosti Nastavitve > Upravljanje storitev > Nastavitve konfiguracije storitve izberejo funkcijo zadržanja primera. Potem lahko glavni predstavniki za stranke ustvarijo pogodbe o ravni storitve, pri tem pa uporabijo razširjeno vrsto pogodbe o ravni storitve, ki omogoča funkciji premora in nadaljevanja. Pogodbe o ravni storitve so ustvarjene v možnosti Nastavitve > Upravljanje storitev.

Več informacij: Določanje pogodb o ravni storitve (SLA)

Vidiki, ki jih je treba upoštevati pri izbiri vrste pogodbe o ravni storitve

Ker sta na voljo dve vrsti pogodb o ravni storitve z različnimi funkcijami, pred izbiro vrste pogodbe upoštevajte naslednje elemente. Priporočamo, da za eno organizacijo uporabite samo eno vrsto pogodbe o ravni storitve.

  • Ko izberete vrsto pogodbe o ravni storitve, standardno ali razširjeno, vrste pogodbe ni mogoče spremeniti za noben zapis, povezan s pogodbo o ravni storitve.

  • Ker standardne in razširjene pogodbe o ravni storitve obstajajo kot posamezne entitete z različnimi obrazci, pogledi in polji, obstajajo naslednji načine delovanja:

    • Pogledov primerov ni mogoče razvrstiti glede na polja razširjene pogodbe o ravni storitve. Za prikaz polj razširjene pogodbe o ravni storitve v pogledih primera lahko spremenite kateri koli pogled primera, da se prikažejo polja iz razširjene pogodbe o ravni storitve (če imajo ime entitete Primerek KPI pogodbe o ravni storitve) Čeprav lahko razvrščate po poljih, ki so del entitete »Primer«, ker so polja razširjene pogodbe o ravni storitve na sorodni entiteti, ni mogoče razvrščanje po stolpcih, ki so povezani s polji razširjene pogodbe o ravni storitve.

    • V pogledu elementa čakalne vrste niso prikazana polja razširjene pogodbe o ravni storitve. Čeprav so v pogledu elementa prikazana standardna polja pogodbe o ravni storitve (»Prvi odziv do« in »Razreši po«), ker razširjena pogodba o ravni storitve (entiteta primerka KPI pogodbe o ravni storitve) ni neposredno povezana z entiteto elementa čakalne vrste, stolpcev, povezanih z razširjeno pogodbo o ravni storitve, ni mogoče prikazati.

Nasvet

Za spremljanje podrobnosti razširjene pogodbe o ravni storitve je morda najbolje ustvariti nadzorne plošče po meri, ki temeljijo na entiteti primerka KPI pogodbe o ravni storitve, ali poglede po meri z uporabo odnosa Zadeva (Primer).

Glejte tudi

Videoposnetek: Izboljšave pogodbe o ravni storitve v programu Microsoft Dynamics CRM 2015
Omogočanje jezikov