Uvoz podatkov (vse vrste zapisov) iz več virov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Uvažanje podatkov je pogosto prva pomembna naloga, ki jo morate opraviti, ko namestite Dynamics 365 Customer Engagement. Podatke lahko uvozite iz različnih sistemov Dynamics 365 in virov podatkov v standardna polja in polja po meri za večino poslovnih entitet in entitet po meri v programu Dynamics 365. Vključite lahko povezane podatke, kot so opombe in priloge. Za zagotavljanje integritete podatkov lahko omogočite zaznavanje dvojnikov, kar preprečuje uvoz podvojenih zapisov. Več informacij: Zaznavanje podvojenih podatkov. Za bolj zapletene scenarije uvoza podatkov lahko uporabite spletno storitev uvoza podatkov in napišete kodo. Več informacij: Uvažanje podatkov prek spletnih storitev.

Predhodni koraki pred uvozom podatkov v rešitev Dynamics 365 Customer Engagement vključujejo naslednje:

 1. Priprava datotek izvorih podatkov v naslednjih oblikah: datoteke z vrednostmi, ločenimi z vejico, (.csv), datoteke preglednice XML 2003 (.xml), stisnjene datoteke (.zip) ali besedilne datoteke. Uvozite lahko podatke iz ene izvorne datoteke ali več izvornih datotek. Izvorna datoteka lahko vsebuje eno vrsto entitete ali več vrst entitet.

 2. Priprava podatkovnih preslikav za preslikavo podatkov v izvorni datoteki v polja zapisov Dynamics 365. Vsak stolpec v izvorni datoteki morate preslikati v ustrezno polje. Nepreslikani podatki se ne uvozijo. Več informacij: Izbiranje podatkovne preslikave

Obstaja več načinov uvoza podatkov v Dynamics 365:

 1. Če želite uvoziti večje količine podatkov, priporočamo programski način, ki je najbolj učinkovit. Ko podatke uvažate programsko, boste pridobili dodatne zmogljivosti, ki niso na voljo, ko uporabljate druge metode uvažanja podatkov. Te napredne zmogljivosti vključujejo ogled shranjenih izvornih podatkov, dostop do dnevnikov napak in ustvarjanje podatkovnih preslikav, ki vključujejo zapletene pretvorbene preslikave, kot so spojitev, razdelitev in zamenjava.

 2. Za manjše posle uvoza lahko uporabite čarovnik za uvoz podatkov, vključen v spletnem programu Dynamics 365. Informacije o čarovniku za uvoz podatkov ali postopku uvoza določenih vrst zapisov si oglejte v razdelku Uvozite kupce, možne stranke ali druge podatke.

  Opomba

  V čarovniku za uvoz podatkov je največja dovoljena velikost datoteke 32 MB za datoteke .zip in 8 MB za druge oblike zapisa datotek.

  S čarovnikom za uvoz podatkov lahko določite možnost »Samodejna preslikava«. Čarovnik samodejno preslika vse datoteke in naslove stolpcev v vrste in polja zapisov Dynamics 365, če:

  • se imena datotek natančno ujemajo s prikaznim imenom vrste zapisa.
   • se naslovi stolpcev v datoteki, ki jo uvažate, natančno ujemajo s prikaznim imenom polj v zapisu.
 3. Če želite dodati podatke za posamezen zapis, je najhitrejši način uporaba možnosti Hitro ustvarjanje v vrstici za krmarjenje ali Novo v obrazcu entitete.

Glejte tudi

Zaznavanje podvojenih podatkov