Pošiljanje povabil uporabnikom za sodelovanje med podjetji storitve Azure Active Directory

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Druge uporabnike lahko povabite k dostopu do vašega primerka Dynamics 365 (online). Globalni skrbnik storitve Office 365 lahko to stori prek portala Azure. Povabljeni uporabniki dobijo dostop do vašega primerka Dynamics 365 (online) s svojimi poverilnicami, ko jim je dodeljena licenca za Dynamics 365 in varnostna vloga. Za te povabljene uporabnike vam v svojem najemniku Office 365 ni treba ustvarjati novih uporabniških računov in začasnih gesel.

Zahteve

 • Za pošiljanje vabil uporabnikom v drugih podjetjih morate imeti vlogo globalnega skrbnika storitve Azure Active Directory.

 • Za množično pošiljanje vabil uporabnikom potrebujete najnovejšo različico Azure Active DirectoryPowerShell, ki jo lahko prenesete s strani z izdajami modula PowerShell.

Nezdružljivost

Povabljenim uporabnikom iz drugih podjetij niso na voljo naslednje funkcije programa Dynamics 365.

 1. Odjemalec za Unified Service Desk

  Povabljeni uporabniki odjemalca za Unified Service Desk ne bodo mogli uporabljati za prijavo v Dynamics 365 gostiteljskega najemnika.

 2. Program Dynamics 365 za Outlook

  Povabljeni uporabniki ne bodo mogli uporabljati svojega najemniškega e-poštnega naslova, ko bodo v gostiteljskem primerku Dynamics 365 želeli izvajati e-poštne transakcije. Strežniška sinhronizacija dohodne in odhodne e-pošte povabljenih uporabnikov ni podprta, saj lahko pri tem pride do zapletov, zlasti pri povabljenih uporabnikih, ki se že sinhronizirajo svojo e-pošto v svojem najemniku Dynamics 365.

 3. Povabljeni uporabniki ne morejo izvajate e-poštnih dejavnosti s svojim lastnim e-poštnim naslovom. Dynamics 365 (online) sinhronizira samo dohodno in odhodno e-pošto iz strežnika Microsoft Exchange Online, ki gostuje v istem najemniku storitve Office 365.

 4. Skupine storitve Office 365

  Skupine storitve Office 365 za Dynamics 365 poveže skupino s storitvijo Dynamics 365 (online). Podatki (vključno z novimi pogovori in dokumenti) se shranijo v strežniku Exchange in/ali sistemu SharePoint. Ker povabljeni uporabniki pripadajo drugemu najemniku storitve Office 365, povabljeni uporabniki nimajo dovoljenja za ustvarjanje Skupine storitve Office 365 v najemniku storitve Office 365, v katerega so bili povabljeni. Vendar lahko sodelujejo v pogovorih znotraj Skupine storitve Office 365 kot gostje v svojem nabiralniku programa Outlook, vendar ne v storitvi Dynamics 365 (online).

Pošiljanje povabil uporabnikom

Uporabnike lahko v programu Dynamics 365 dodate s funkcijo za sodelovanje med podjetji storitve Azure Active Directory. Globalni skrbniki in skrbniki z omejenim dostopom lahko prek portala Azure in funkcije za sodelovanje med podjetji povabijo uporabnike v imenik, katero koli varnostno skupino ali katero koli aplikacijo.

Skrbniki lahko uporabnike iz drugih podjetij povabijo v svoj primerek programa Dynamics 365:

 1. Uporabnike lahko povabite v vaš primerek programa Dynamics 365, ki ima varnostno skupino.

 2. Uporabnike lahko povabite v vaš primerek programa Dynamics 365, ki nima varnostne skupine.

 3. Množično povabilo uporabnikov lahko izvedete z datoteko .csv.

  Povabljeni uporabniki bodo po e-pošti prejeli povabilo za začetek sodelovanja med podjetji.

  E-poštno povabilo poslano novemu uporabniku

  Ko uporabniki prejmejo povabilo in v njem kliknejo povezavo Uvod, bodo pozvani, da sprejmejo povabilo.

  Sprejem povabila za Dynamics 365

Opomba

Dokler za uporabniški račun ne dodate licence, uporabnik nima dostopa do storitve Dynamics 365 (online). Upoštevajte spodnje korake, s katerimi dodate licenco za Dynamics 365 prek portala Azure.

Posodobitev imena uporabnika in mesta uporabe

Da lahko dodelite licenco za Dynamics 365 (online), mora biti določeno mesto uporabe povabljenega uporabnika. Skrbniki lahko profil povabljenega uporabnika posodobijo na portalu Azure.

 1. Pojdite v Azure Active Directory > Uporabniki in skupine > Vsi uporabniki. Če novo ustvarjeni uporabnik ni prikazan, osvežite stran.

 2. Kliknite povabljenega uporabnika in nato Profil.

  Gumb uporabniškega profila v storitvi Azure Active Directory

 3. Posodobite polja Ime, Priimek in Mesto uporabe.

  Posodobitev uporabniškega profila v storitvi Azure Active Directory

 4. Kliknite Shrani in nato zaprite list profila.

Dodelitev licenc za Dynamics 365 in varnostnih vlog za povabljene uporabnike

Povabljenim uporabnikom je treba dodeliti licenco za Dynamics 365 (online) in varnostno vlogo, da se jim omogoči uporaba programa Dynamics 365.

 1. Pojdite v Azure Active Directory > Uporabniki in skupine > Vsi uporabniki. Če novo ustvarjeni uporabnik ni prikazan, osvežite stran.

 2. Kliknite povabljenega uporabnika in nato Licence.

  Dodelitev licence prek portala Azure

 3. Kliknite gumb »Novo« ali »Dodaj«Dodeli.

 4. Kliknite Konfiguracija zahtevanih nastavitev.

 5. Izberite izdelek programa Dynamics 365, za katerega želite dodeliti licenco.

  Kliknite »Dodeli«, če želite videti seznam dovoljenj

 6. Kliknite Izberi in nato Dodeli.

  Nato povabljenim uporabnikom dodelite ustrezne varnostne vloge za primerek programa Dynamics 365, s čimer jim omogočite dostop. Glejte Ustvarjanje uporabnikov in dodeljevanje varnostnih vlog za Dynamics 365 (v spletu).

Posodobitev e-poštnega naslova povabljenega uporabnika v primerku Dynamics 365, v katerega je uporabnik povabljen

Če uporabljate različico, starejšo od Dynamics 365, morate posodobiti e-poštni naslov povabljenega uporabnika. V programu Dynamics CRM odprite Nastavitve > Varnost > Uporabniki. Izberite uporabnika in nato posodobite e-poštni naslov povabljenega uporabnika.

Odobritev e-poštnega naslova ali omogočanje nabiralnika (ni podprto)

Ker strežniška sinhronizacija ni podprta, skrbniki sistema Dynamics 365 ne morejo odobriti e-poštnega naslova ali poštnega nabiralnika povabljenega uporabnika, ker e-pošte ni mogoče sinhronizirati s strežnikom Microsoft Exchange povabljenega uporabnika.

Obveščanje povabljenih uporabnikov

Postopek povabila zaključite tako, da povabljenim uporabnikom pošljete obvestilo z URL-jem primerka, v katerega so povabljeni (npr. https://contoso.crm.dynamics.com).

Glejte tudi

Na voljo je sodelovanje med podjetji prek storitve Azure AD
Koda za sodelovanje med podjetji v storitvi Azure Active Directory in primeri za PowerShell
Pogosta vprašanja o sodelovanju med podjetji v storitvi Azure Active Directory
Sodelovanje med podjetji v storitvi Azure Active Directory
Azure AD med podjetji: nove posodobitve olajšajo poslovno sodelovanje med podjetji