Upravljanje dokumentov s programom SharePoint

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

S storitvijo Dynamics 365 lahko nastavite mape za shranjevanje in upravljanje dokumentov, določite dovoljenja za naloge upravljanja in zagotovite, da so naslovi URL strani SharePoint pravilni.