Upravljanje dokumentov s programom SharePoint

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

S storitvijo Microsoft Dynamics 365 lahko nastavite mape za shranjevanje in upravljanje dokumentov, določite dovoljenja za naloge upravljanja in zagotovite, da so naslovi URL strani SharePoint pravilni.