Dovoljenja, potrebna za opravila upravljanja dokumentov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V spodnji tabeli so prikazane privzete varnostne vloge ali druga dovoljenja, potrebna za izvajanje posameznega opravila za upravljanje dokumentov s storitvijo SharePoint.

Pomembno

Če uporabljate Dynamics 365 za Outlook, v načinu brez povezave ni mogoče izvajati nobenega od teh opravil.

Opravila, povezana z upravljanjem dokumentov Varnostna vloga na najnižji stopnji ali drugo potrebno dovoljenje
Omogočanje ali onemogočanje upravljanja dokumentov Varnostne vloge: skrbnik sistema ali prilagoditelj sistema

Pravice: Branje, Pisanje za vse vrste zapisov, ki jih je mogoče prilagoditi.

Dovoljenja za mesto SharePoint: »Ustvarjanje«, »Branje«, »Pisanje«, »Prilaganje«, »Priloži v«
Ustvarjanje ali urejanje zapisov mesta Varnostne vloge: skrbnik sistema ali prilagoditelj sistema

Dovoljenja za mesto SharePoint: »Ustvarjanje«, »Branje«, »Pisanje«, »Prilaganje«, »Priloži v«
Ustvarjanje ali urejanje zapisov za mesto dokumenta Varnostne vloge: Prodajalec

Dovoljenja za mesto SharePoint: »Branje«, »Priloži v«

Dovoljenja za lokacijo dokumenta SharePoint: »Ustvarjanje«, »Branje«, »Pisanje«, »Prilaganje«, »Priloži v«
Namestitev Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM Varnostne vloge: varnostna vloga za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement ni potrebna.

Dovoljenja za mesto SharePoint: skrbnik zbirke mest
Zagon čarovnika za omogočanje strežniške integracije z mestom SharePoint Varnostne vloge: skrbnik sistema

Pravice: vse ostale varnostne vloge za zagon čarovnika za omogočanje strežniške integracije z mestom SharePoint v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement potrebujejo dovoljenje za zagon čarovnika za integracijo z mestom SharePoint.
Nastavite mesto za privzeto mesto Varnostne vloge: Skrbnik sistema ali Prilagoditelj sistema

Dovoljenja za mesto SharePoint: »Branje«, »Pisanje«
Preverjanje veljavnosti mest Varnostne vloge: skrbnik sistema ali prilagoditelj sistema

Dovoljenja za mesto SharePoint: »Branje«, »Pisanje«
Dodajanje ali urejanje mesta dokumenta iz zapisa Varnostne vloge: poljubne

Dovoljenja za mesto SharePoint: »Branje«, »Priloži v«

Dovoljenja za lokacijo dokumenta SharePoint: »Ustvarjanje«, »Branje«, »Pisanje«, »Prilaganje«, »Priloži v«
Popravljanje poškodovanega mesta Varnostne vloge: poljubne

Dovoljenja za lokacijo dokumenta SharePoint: »Branje«, »Pisanje«
Upravljanje dokumentov Varnostne vloge: poljubne

Dovoljenja za lokacijo dokumenta SharePoint: »Branje«, »Pisanje«

Glejte tudi

Upravljanje dokumentov
Preverjanje veljavnosti in popravljanje spletnih naslovov mesta SharePoint