Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Storitev«

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Uporabite zavihek »Storitev« v sistemskih nastavitvah, da nastavite možnosti za območje »Storitve za stranke«, kot so pogodbe o ravni storitve in upravičenosti v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Izberite zavihek Sistemske nastavitve > Storitev.

Opomba

Pri aplikacijah Customer Engagement različice 9.1 so nastavitve konfiguracije storitve pri upravljanju storitev na voljo v središču storitev za stranke glede na izkušnjo poenotenega vmesnika. Priporočamo, da upravljate nastavitve konfiguracije storitve z uporabo nove izkušnje.
V aplikaciji središča storitev za stranke izberite Upravljanje storitev in nato Pogoji storitve > Nastavitve konfiguracije storitve v zemljevidu mesta za dostop do nastavitev konfiguracije storitve.

Nastavitve Opis
Onemogoči pogodbe o ravni storitve
Onemogoči pogodbe o ravni storitve za zapise entitet, ki so omogočene za pogodbe o ravni storitve Pogodbe o ravni storitve so privzeto omogočene. Pogodbe o ravni storitve lahko omogočite ali onemogočite za zapise entitet, ki so omogočene za pogodbe o ravni storitve v organizaciji. Pogodbe o ravni storitve lahko na primer onemogočite med vzdrževanjem ali uvažanjem zapisov, tako da pogodbe o ravni storitve ne bodo veljale za zapise. Če jih želite onemogočiti, izberite Da. Če jih želite omogočiti, izberite Ne. Opomba: Zapise pogodb o ravni storitve lahko ustvarjate ali spreminjate tudi, ko so pogodbe o ravni storitve onemogočene. Pogodbe o ravni storitve pa ne bodo veljale za zapise primerov.
Uporabi pogodbo o ravni storitve po ročni preglasitvi
Samodejno uporabi pogodbo o ravni storitve ob posodobitvi zapisa entitete po ročni uporabi pogodbe o ravni storitve Pomembno: Za organizacije Dynamics 365 for Customer Engagement je ta funkcija na voljo samo, če je vaša organizacija namestila aplikacije Paket posodobitev za Dynamics CRM Online 2016. Za organizacije, ki aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement uporabljajo na mestu uporabe, je ta funkcija na voljo samo, če ste posodobili aplikacijo na CRM 2016. Ali bi želeli imeti to funkcijo? Iskanje skrbnika ali osebe za podporo Dynamics 365 for Customer Engagement. Ta nastavitev določa, ali naj bo pogodba o ravni storitve samodejno uporabljena za zapis, ko je pogodba o ravni storitve ročno izbrana v polju pogodbe o ravni storitve zapisa. Samodejna uporaba pogodbe o ravni storitve se lahko izvede prek upravičenosti za primer (za entiteto primera) ali s privzeto pogodbo o ravni storitve.

Ročna izbira pogodbe o ravni storitve pa ima v vsakem primeru prednost pred kakršnim koli drugim načinom uporabe pogodbe o ravni storitve.

Ko je ta možnost nastavljena na Ne, pogodbe o ravni storitve ne bodo samodejno uporabljene za zapise, potem ko je pogodba o ravni storitve uporabljena ročno. Opomba: Ko se spremenijo tako upravičenost kot stranka ter pogodba o ravni storitve, se za zapise entitet primera uporabi ročno izbrana pogodba o ravni storitve, ne glede na to nastavitev.
Izberite stanje za začasno zaustavitev pogodbe o ravni storitve
Izberite entiteto, omogočeno za pogodbe o ravni storitve, za katero želite izbrati vrednosti stanj Izberite entiteto, omogočeno za pogodbe o ravni storitve, za katero želite izbrati stanje začasne zaustavitve. Pomembno: Ta funkcija omogočanja drugih entitet za pogodbo o ravni storitve je bila predstavljena v aplikacijah Paket posodobitev 1 za CRM Online 2016 in Servisni paket SP1 za CRM 2016. Ali bi želeli imeti to funkcijo? Iskanje skrbnika ali osebe za podporo Dynamics 365 for Customer Engagement
Za izbrano entiteto izberite vrednosti stanja, za katere naj se začasno zaustavi izračun pogodbe o ravni storitve Izberite stanja, za katera želite začasno zaustaviti izračun pogodbe o ravni storitve. Dvokliknite stanja v stolpcu Vrednosti, ki so na voljo. Ko uporabnik zapis nastavi na eno od vrednosti stanja začasne zaustavitve, ki jih nastavite tukaj, aplikacija Customer Engagement začasno zaustavi izračun pogodbe o ravni storitve. Ko uporabnik spremeni stanje primera nazaj na stanje, ki ni eno od stanj začasne zaustavitve, aplikacija Customer Engagement posodobi čas napake in opozorila v izboljšanih ključnih kazalnikih učinkovitosti pogodbe o ravni storitve. Beleži tudi skupni čas, ko je zapis v stanju začasne zaustavitve. Pomembno: Ta funkcija omogočanja drugih entitet za pogodbo o ravni storitve je bila predstavljena v aplikacijah Paket posodobitev 1 za CRM Online 2016 in Servisni paket SP1 za CRM 2016. Ali bi želeli imeti to funkcijo? Iskanje skrbnika ali osebe za podporo Dynamics 365 for Customer Engagement
Samodejno uporabi upravičenost - Izberite, ali želite, da se pri ustvarjanju primera samodejno uporabi privzeta upravičenost stranke.
- Izberite, ali želite, da se pri posodobitvi primera in spremembi polja stranke, stika ali izdelka samodejno uporabi privzeta upravičenost stranke.

Glejte tudi

Vodnik upravljanja storitve (središče storitev za stranke)