Preverjanje zmogljivosti in prepustnosti omrežja za odjemalce

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Osnovni lastnosti omrežja, ki vplivata na učinkovitost delovanja odjemalcev aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, kot je spletna aplikacija ali Dynamics 365 za Outlook, sta pasovna širina in zakasnitev.

  • Pasovna širina je širina ali zmogljivost določenega komunikacijskega kanala.

  • Zakasnitev je čas, potreben za to, da signal prispe iz ene točke v omrežju v drugo, in predstavlja fiksen strošek med dvema točkama.

Eden od glavnih vzrokov za slabšo učinkovitost delovanja odjemalcev aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement je zakasnitev omrežja, prek katerega odjemalci vzpostavijo povezavo z organizacijo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Manjše zakasnitve (merijo se v milisekundah) na splošno zagotavljajo boljšo učinkovitost delovanja.

Kljub manjši zakasnitvi omrežne povezave pa lahko učinkovitost delovanja poslabša pasovna širina, če si omrežno povezavo deli veliko število virov, npr. za prenos velikih datotek ali pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Širokopasovno omrežje še ne zagotavlja manjše zakasnitve. Tako ima na primer omrežna pot prek satelitske povezave pogosto večjo zakasnitev, čeprav ima zelo veliko prepustnost. Omrežna pot prek satelitske povezave ima običajno pet sekund ali več zakasnitve. Program, ki je zasnovan tako, da pošlje zahtevo in počaka na odgovor, nato pošlje novo zahtevo ter počaka na nov odgovor itn., počaka vsaj pet sekund, da se izmenja vsak paket, ne glede na hitrost strežnika.

Preverjanje zakasnitve

Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement vključujejo osnovno diagnostično orodje, ki analizira povezavo med odjemalcem in organizacijo ter izdela poročilo. Če želite zagnati diagnostično orodje za aplikacije Customer Engagement, upoštevajte naslednja navodila.

  1. V uporabnikovem računalniku ali napravi zaženite spletni brskalnik in se vpišite v organizacijo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

  2. Vnesite naslednji URL, https://myorg.crm.dynamics.com/tools/diagnostics/diag.aspx, kjer je myorg.crm.dynamics.com URL vaše organizacije aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

  3. Kliknite Zaženi.

V poročilu je prikazana tabela z informacijami o preskusu. Vrednost v vrstici Preskus zakasnitve je posebej pomembna. Ta vrednost je povprečje dvajsetih posameznih preskusov. Na splošno velja, da manjša številka pomeni boljšo učinkovitost delovanja odjemalca. Čeprav je lahko uporaba povezav z večjo zakasnitvijo zadovoljiva, pa se za optimalno učinkovitost delovanja priporoča vrednost 150 ms (milisekund) ali manj.

Najboljše prakse za izboljšanje učinkovitost delovanja

Glejte tudi

Uglaševanje in optimizacija učinkovitosti delovanja
Ključna opravila priprave in konfiguracije