Preverjanje zmogljivosti in prepustnosti omrežja za odjemalce

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Osnovni lastnosti omrežja, ki vplivata na učinkovitost delovanja odjemalcev Dynamics 365, kot sta spletni program ali Dynamics 365 za Outlook, sta pasovna širina in zakasnitev.

  • Pasovna širina je širina ali zmogljivost določenega komunikacijskega kanala.

  • Zakasnitev je čas, potreben za to, da signal prispe iz ene točke v omrežju v drugo, in predstavlja fiksen strošek med dvema točkama.

Eden od glavnih vzrokov za slabšo učinkovitost delovanja odjemalcev Dynamics 365 je zakasnitev omrežja, prek katerega odjemalci vzpostavijo povezavo z organizacijo Dynamics 365. Manjše zakasnitve (merijo se v milisekundah) na splošno zagotavljajo boljšo učinkovitost delovanja.

Kljub manjši zakasnitvi omrežne povezave pa lahko učinkovitost delovanja poslabša pasovna širina, če si omrežno povezavo deli veliko število virov, npr. za prenos velikih datotek ali pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Širokopasovno omrežje še ne zagotavlja manjše zakasnitve. Tako ima na primer omrežna pot prek satelitske povezave pogosto večjo zakasnitev, čeprav ima zelo veliko prepustnost. Omrežna pot prek satelitske povezave ima običajno pet sekund ali več zakasnitve. Program, ki je zasnovan tako, da pošlje zahtevo in počaka na odgovor, nato pošlje novo zahtevo ter počaka na nov odgovor itn., počaka vsaj pet sekund, da se izmenja vsak paket, ne glede na hitrost strežnika.

Preverjanje zakasnitve

Dynamics 365 vključuje osnovno diagnostično orodje, ki analizira povezavo med odjemalcem in organizacijo ter izdela poročilo. Če želite zagnati diagnostično orodje Dynamics 365, upoštevajte naslednja navodila.

  1. V uporabnikovem računalniku ali napravi zaženite spletni brskalnik in se vpišite v organizacijo Dynamics 365.

  2. Vnesite naslednji URL, https://myorg.crm.dynamics.com/tools/diagnostics/diag.aspx, kjer je myorg.crm.dynamics.com URL vaše organizacije Dynamics 365 (online).

  3. Kliknite Zaženi.

V poročilu je prikazana tabela z informacijami o preskusu. Vrednost v vrstici Preskus zakasnitve je posebej pomembna. Ta vrednost je povprečje dvajsetih posameznih preskusov. Na splošno velja, da manjša številka pomeni boljšo učinkovitost delovanja odjemalca. Čeprav je lahko uporaba povezav z večjo zakasnitvijo zadovoljiva, pa se za optimalno učinkovitost delovanja priporoča vrednost 150 ms (milisekund) ali manj.

Najboljše prakse za izboljšanje učinkovitost delovanja

Glejte tudi

Uglaševanje in optimizacija učinkovitosti delovanja
Ključna opravila priprave in konfiguracije