Vidiki poročil in najboljše prakse

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Zagotovite, da se vaša poročila izvajajo zanesljivo in učinkovito tako, da se seznanite s spodaj opisanimi najboljšimi praksami in vidiki.

V tem razdelku

Najboljše prakse za poročila

Izboljšanje učinkovitosti poročil

Povečanje učinkovitosti poročil z uporabo filtrov

Vidiki poročanja v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Preizkusno okolje RDL za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement

Glejte tudi

Objava poročil
Vzorčna poročila