Vidiki poročil in najboljše prakse

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Zagotovite, da se vaša poročila izvajajo zanesljivo in učinkovito tako, da se seznanite s spodaj opisanimi najboljšimi praksami in vidiki.

V tem razdelku

Najboljše prakse za poročila

Izboljšanje učinkovitosti poročil

Povečanje učinkovitosti poročil z uporabo filtrov

Vidiki poročanja v storitvi Dynamics 365 (v spletu)

Preizkusno okolje RDL za Dynamics 365 (v spletu)

Glejte tudi

Objava poročil
Vzorčna poročila