Preskus poročil in odpravljanje težav z njimi

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Ko ustvarite poročilo, ga preskusite in preverite, ali zagotavlja želene rezultate.

Preskus poročila

 1. Poročilo preskusite v okolju Visual Studio na zavihku Predogled.

 2. Če se prikažejo sporočila o napakah, odpravite vzrok napak in znova zaženite preskus.

 3. Ko poročilo deluje pravilno, ga objavite v strežniku za poročila. To storite tako, da v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement odprete možnost Prodaja > Poročila. Kliknite Novo in nato vnesite zahtevane informacije.

 4. Objavljeno poročilo zaženite v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement in preverite njegovo delovanje.

Predlogi za preskus poročila

Pri preskušanju poročil si pomagajte z naslednjim seznamom predlogov:

 • Preverite, ali so filtri poročila določeni za pravilne entitete. Ko poročilo naložite, ga odprite in preverite, ali bi morale biti katere od entitet, namenjene za filtriranje Napredno iskanje, izpostavljene pred filtriranjem poročila.

 • Če poročilo pošlje poizvedbo entiteti po meri, se prepričajte, da je entiteto mogoče pravilno filtrirati. in da poročilo vrne podatke, ki temeljijo na uporabniških vlogah z varnostjo na ravni uporabnika za entitete, varnostne vloge po meri in druge vloge.

 • Nekatera poročila so prilagojena kontekstu in jih je mogoče zagnati glede na izbrane zapise na seznamu. Pri teh vrstah poročil preverite, ali je poročilo mogoče zagnati za sistemske poglede, sistemske poglede po meri, uporabniške poizvedbe in izbrane zapise.

 • Preverite, ali lahko s čarovnikom za razporejanje v aplikacijah Customer Engagement ustvarite posnetke poročila.

 • Preverite, ali lahko poročilo shranite kot datoteko PDF. Tiskanje poročil je običajno uspešnejše iz datoteke z obliko PDF.

 • Preverite, ali so podrobna podporočila skrita, ko objavite poročilo, da jih uporabnikom ni mogoče neposredno zagnati.

Napake pri prikazi podrobnosti poročila s pregledovalnikom poročil v okolju Visual Studio

Nekateri parametri v poročilih, ki so ustvarjena s čarovnikom za poročila, imajo oznako »interno« (samo za branje). Zato pregledovalnik poročil v okolju Visual Studio ne prikaže poročil, ko naložite poročila v Visual Studio in jih poskušate prikazati na ravni z več podrobnostmi. To odpravite tako, da v oblikovalniku poročil v okolju Visual Studio spremeniti nastavitev parametrov iz »interno« v »skrito«. Počistite potrditveno polje Interno in zagotovite, da je potrditveno polje Skrito izbrano za vsakega od teh parametrov:

 • CRM_Drillthrough

 • CRM_DrillthroughFilterBy

 • CRM_FilterText

 • CRM_URL

  Parametri, ki se začnejo s predpono CRM_Filtered, npr. CRM_FilteredAccount ali CRM_FilteredContact, morajo prav tako biti označeni kot skriti in ne interni.

Opomba

Vaše poročilo morda ne vsebuje vseh tukaj naštetih parametrov.

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analizo
Objavi poročila
Uporaba parametrov v poročilih
Ustvarjanje poročil po meri z orodji SQL Server Data Tools